Projekti financirani sredstvima Hrvatske zaklade za znanostPrvi put prijavljujete projekt? Informirajte se 
ovdje!
Otvoreni natječaji - poveznica

Nove upute za pripremu izviješča (2022.g.) - poveznica
Plan upravljanja istraživačkim podacima (2/2022): priručnik (.pdf) i video upute (webinar)


HRZZ projektni na MEFST-U:

Genetska dijagnostika malformacija bubrega i mokraćnog sustava
Voditeljica projekta: Katarina Vukojević (PI)

Otkrivanje biomarkera za bolest Hashimotov tireoiditis koristeći multi-omics pristup
Voditeljica projekta: Vesna Boraska Perica (PI)

Međustanična komunikacija u dijabetičkoj bolesti bubrega
Voditeljica projekta: Natalija Filipović (PI)

Istraživanje subkliničkih markera multiple skleroze
Voditeljica projekta: Maja Rogić Vidaković (PI)

Otkrivanje organizacije i funkcije kolesterolove domene u plasma membrani fibroznih stanica leće oka uz primjenu fluorescentnih metoda
Voditeljica projekta: izv. prof. Marija Raguž (Principal investigator)

Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDem)
Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ana Marušić (Principal investigator)

Imunomodulacijski učinci mastocita i eozinofila u mikrookolišu tumora mokraćnog mjehura - emBC
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Jelena Korać Prlić (Principal investigator)

Uloga proteina Spartan u DNA replikaciji - SprtnRep
Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ivana Marinović Terzić (Principal investigator)

Reguliranje funkcije štitne i doštitne žlijezde i homeostaze kalcija u krvi |  Regulation of thyroid and parathyroid function and blood calcium homeostasis
Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Tatijana Zemunik (Principal investigator)

Normativni modeli vaskularnih biomarkera za unapređenje stratifikacije kardiovaskularnog rizika u primarnoj i sekundarnoj prevenciji
Voditeljica projekta: izv prof. dr. sc. Ana Jerončić (Principal investigator)

Karakterizacija kandidat gena za kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta tijekom razvoja u miša i čovjeka (CAKUT)
Voditeljica projekta: izv. prof. Katarina Vukojević (Principal investigator)

Studying Reperfusion Injury in Human Heart; How to Combat Negative Aspects of a Life-saving Therapy (REFINE)
Principal investigator: Marko Ljubkovic, MD, PhD


Protein carbonylation in ageing, health and disease (CarboNyx)
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Ozren Polašek (Principal investigator)

Profesionalizam u zdravstvu (ProHealth)
Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ana Marušić (Principal investigator)

Uloga bioenergetike miokarda u terapiji ishemijske bolesti srca: translacijski pristup od pacijenta do mitohondrija (CardioTranslate)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Jasna Marinović (Principal investigator)

Changes in the respiratory and sympathetic nerve activity during acute intermittent hypoxia (Intermittent_hypoxia)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Maja Valić (Principal investigator)

Treating neuropathic pain with dorsal root ganglion stimulation (NeurMod) 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Damir Sapunar (Principal investigator)

Genome-wide association analysis of Hashimoto thyroiditis (HashimotoGWAS)
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica (Principal investigator)

Identification of new genetic loci implicated in regulation of thyroid and parathyroid function (THYPARATHYFUNCTION)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Tatijana Zemunik (Principal investigator)

Pleitropy, gene networks and gene pathways in isolated human populations: the 10,001 Dalmatians biobank (PNP)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ozren Polašek (Principal investigator)

The role of autophagy receptors in selective removal of mitochondria (AutoMito)
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Ivana Novak Nakir (Principal investigator)

Investigating Pathological Processes in Ischemic Human Myocardium; Basic Science Tools for Major Health Problem (ISTHMUS)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Darija Baković Kramarić (Principal investigator)

Biological effects of wine: the influence of vinification technology, dealcoholization and aging of wine (BioWine)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mladen Boban (Principal investigator)

Cerebrovaskularna regulacija tijekom apneje kod elitnih ronilaca na dah (CEREBROFLOW)
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Željko Dujić (Principal investigator)

Uloga upale u razvoju zloćudnog tumora mokraćnog mjehura (iBC)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Janoš Terzić 

Translational research on neuroplasticity of breathing and effect of intermittent hypoxia in anesthesia and sleep (TIHO2_SLEEP_BREATH)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zoran Đogaš

Ispiši stranicu