Predlaganje kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Predlaganje kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Rok prijave je do 1. lipnja 2018.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove
Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Sukladno članku 112. stavku 1. Zakona Hrvatski sabor na prijedlog Vlade imenuje Odbor koji ima devet članova, od kojih su šest iz redova istaknutih znanstvenika i sveučilišnih profesora, a tri su osobe primjerenog ugleda u javnosti. Mandat članova Odbora je četiri godine.

Članove Odbora predlažu Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, znanstvene organizacije, sveučilišta, ministar te druge organizacije i osobe prema oglasu kojim se poziva na predlaganje članova Odbora.
Sukladno odredbi članka 112. stavka 2. Zakona, članovi Odbora ne mogu biti rektori, prorektori, dekani, prodekani, ravnatelji te članovi Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predsjednik, potpredsjednici, glavni tajnik i voditelji zavoda HAZU.

Rok za podnošenje prijava je do 1. lipnja 2018. godine.

Više informacija o postupku prijave može se pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izvor:MZO

Ispiši stranicu