Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2022. godini

Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2022. godini

Rok: 30. lipnja 2022.g.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilima o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti (KLASA: 402-07/19-12/00006, URBROJ: 533-03-21-0002 od 15. ožujka 2021. godine), objavljuje JAVNI POZIV za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2022. godini.

Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici. Programom popularizacije znanosti ne smatraju se znanstveni ili znanstvenostručni skupovi (konferencije, kongresi, simpoziji, susreti, skupovi, savjetovanja i sl.) i škole te aktivnosti povezane sa znanstveno-izdavačkom djelatnošću.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima. 

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini program popularizacije znanosti za pokriće sljedećih troškova:

  • oprema i potrošni materijal,
  • najam prostora i tehnička podrška,
  • hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora i organizatora.

Prijavitelj u zahtjevu mora navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda/ugovora.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci. 
Zahtjev za financijsku potporu programu popularizacije znanosti u 2022. godini podnosi se u tiskanome ili elektroničkome obliku. 
Zahtjevi se podnose zaključno s danom 30. lipnja 2022. godine.

Više informacija preko poveznice natječaja.


Izvor:MZO

Ispiši stranicu