Javni poziv za Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova

Javni poziv za Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova

Rok je 30. svibanj 2018.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, na temelju Članka 9. Programa Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI), Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj:35/18) objavljuje za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2018. godinu
 
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ po navedenim mjerama:
 
Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća
Mjera 2. Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova (prihvatljivi prijavitelji su korisnici sredstava s područja Splitsko-dalmatinske županije koji su ovisno o Aktivnosti partneri, nositelji/koordinatori ili glavni prijavitelji predmetnih projekta)
Mjera 3. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup poduhvata

Potrebna dokumentacija  
  • obrazac za prijavu elektronički popunjen u Word formatu
  • PDF verziju elektronički popunjenog obrasca za prijavu s potpisom i pečatom
  • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugova po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana prijave)
  • izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

Prijava se dostavlja osobno ili putem pošte, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava uz naznaku: Javni poziv za „Program Istraživanje, razvoj i inovacije“
 
Rok za podnošenje zahtjeva: 30. svibanj 2018.
 
Više informacija o Pozivu i obrasce možete pronaći na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Izvor: SDŽ
 
  Ispiši stranicu