Penn State - University of Split 2018 Collaboration Development Fund - Poziv na natječaj

Penn State - University of Split 2018 Collaboration Development Fund - Poziv na natječaj

Rok predaje prijedloga: 30. ožujak 2018.

Penn State University i Sveučilište u Splitu kao globalni strateški partneri raspisuju poziv na natječaj za financiranje prijedloga zajedničkih, održivih i edukacijskih projekata. 

The 2018 Collaboration Development Fund je nastavak istog načina financiranja iz 2017. godine i osigurava inicijalna sredstva zajedničkim sveučilišnim grupama istraživača i nastavnika s ciljem osmišljavanja plana dugoročne suradnje između studenata i znanstveno-nastavnog osoblja obaju sveučilišta.

Natječaj je otvoren svim zaposlenicima obaju sveučilišta s temama iz svih područja. Uspješnim prijedlozima projekta će se smatrati oni koji imaju jasno razložene planove za dugoročnu suradnju uz korištenje vanjskih fondova (HR, EU, USA…) radi svoje daljnje samo-održivosti i koji uključuju zaposlenike i studente s Penn State University i Sveučilišta u Splitu.

Rok predaje prijedloga: 30. ožujak 2018.

Predviđeni rok evaluacije i objava rezultata: 15. svibanj 2018.

Predviđeni početak projekta: 1. lipanj 2018.

Rok za dostavu završnog izvješća: 30. lipanj 2019.

Više podataka i obrasce za prijavu možete naći na stranicama Sveučilišta u Splitu.

Ispiši stranicu