Najava natječaja - Promocija zdravlja i prevencija bolesti / faza I

Najava natječaja - Promocija zdravlja i prevencija bolesti / faza I
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) je objavio indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa.

Iz područja zdravstva, najavljen je sljedeći otvoreni natječaj:

Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza I
 
Prioritetna os:
Socijalno uključivanje
 
Cilj natječaja:
Promocija zdravlja i zdravih životnih navika, smanjenje rizika od bolesti kao posljedice načina života, prevencija kroničnih bolesti, smanjenje stope morbiditeta,  jačanje i učinkovitije korištenje ljudskih potencijala u zdravstvenom sustavu, uštede na troškovima u zdravstvenom sustavu,  trajna edukacija iz segmenta zdravstva i zdravstvenih usluga.
 
Prihvatljive aktivnosti:
Promicanje zdravlja usmjereno prema građanima kroz izradu metodologija i pripremnih studija, osmišljavanje i realizaciju medijskih kampanja, održavanje radionica, okruglih stolova, javnih tribina i manifestacija javnog karaktera. Stjecanje znanja zdravstvenih djelatnika u promicanju zdravlja kroz dodatno obrazovanje, osposobljavanje i studijske posjete.
 
Prihvatljivi korisnici:
Organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije u zdravstvenom sektoru, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove na polju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
 
Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti:
459.000,00 kn - 1.530.000,00 kn
 
Sufinanciranje:
100%
 
Indikativni datum objave natječaja:
Travanj 2017.
 
Institucija koja objavljuje poziv:
Ministarstvo zdravstva
  Ispiši stranicu