Marie Sklodowska-Curie akcije

Marie Sklodowska-Curie akcije
Aktualnosti vezano uz  Marie Sklodowska-Curie akcije u okviru programa Horizon 2020:
 
1. MedTrain Fellowship Programme (MSCA COFUND) zapošljava 15 iskusnih istraživača
 
MedTrain je novi program usavršavanja putem suradnje industrijskog i akademskog sektora te uključuje program razvoja karijere kao i program mobilnosti istraživača. Program se provodi u Irskoj i to na National University of Ireland, Galway (NUI Galway), University College Cork (UCC), University College Dublin (UCD) i the Royal College of Surgeons in Ireland(RCSI). MedTrain program nudi dvogodišnje stipendije za iskusne istraživače u području razvoja i istraživanja medicinske opreme (poput biomaterijala, glyco i proteinskog inženjeringa, inženjeringa tkiva i regenerativne medicine, neuromodulacije, itd.).
 
Rok za prijavu je 30. studenog 2016.
 
Više informacija dostupno je ovdje.
 
 
2. P-SPHERE COFUND projekt zapošljava 24 iskusna istraživača
 
P-SPHERE COFUND program koordiniran je od strane Universitat Autonoma de Barcelona i baziran na pet multidisciplinarnih istraživačkih domena: hrana, zdravlje, pametni i odrzivi gradovi, kulturno nasljedje‘ te materijali i energija.
 
Rok za prijavu je 9. prosinca 2016.
 
Više informacija dostupno je ovdje.
 
 
3. MOVE-IN Louvain program nudi 53 postdoktorske stipendije
 
€œMOVE-IN Louvain je MSCA COFUND program razvijen od strane Université catholique de Louvain (UCL) u suradnji s Université de Namur (UNamur) i Université Saint-Louis (USL-B). Programom su obuhvaćena sva područja znanosti (bottom up) te će se financirati projekti u trajanju od 12 do€“ 24 mjeseca.
 
Rok za dostavu projektnog prijedloga je 4. siječnja 2017.
 
Više informacija dostupno je ovdje.
 
Više natječaja za stipendije i posao u području istraživanja dostupno je na Euraxess jobs portalu 
 
 
Ostale obavijesti
 
MSCA study entitled "Research careers in Europe"
 

Studija Research Careers in Europe odnosi se na tri specifične teme:

1. percepciju i promociju istraživačke karijere,
2. dvojne karijere u istraživanju te
3. ponovno pokretanje istraživačke karijere nakon prekida.
 
Glavni rezultati i zakljucčci studije predstavljani u studiji te veliki broj preporuka služe kako bi Europska komisija poboljšala provedbu Marie
Sklodowska€“ Curie akcije (MSCA).
 
Više informacija dostupno je ovdje.
  Ispiši stranicu