"Guiding bone implant development by protein mass spectrometric analyses"

Prof. Dr. Stefan Kalkhof, PMF, 3. listopada

Pozivamo Vas na 27. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u srijedu 3. listopada 2018. godine u 13:00 sati u amfiteatru A1-1 na kojem će Prof. Dr. Stefan Kalkhof sa Sveučilišta za primijenjene znanosti iz Coburga u Njemačkoj, održati predavanje:

Guiding bone implant development by protein mass spectrometric analyses


Više informacija možete pronaći putem poveznice. Ispiši stranicu