Veliki uspjeh znanstvenica Medicinskog fakulteta u Splitu

Veliki uspjeh znanstvenica Medicinskog fakulteta u Splitu

Izv. prof. Ivana Novak Nakir zajedno s doktorandicom Mijom Marinković i suradnicom doc. Matildom Šprungom s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, objavila je originalni znanstveni rad u vodećem međunarodnom časopisu „Autophagy“ čimbenika odjeka (engl. impact factor) 11,059.Rad je u cijelosti napravljen na Medicinskom fakultetu u Splitu te je financiran trogodišnjim Uspostavnim istraživačkim projektom Hrvatske zaklade za znanost.

Prof. Novak Nakir diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, doktorirala je na Karolinska institutu u Stockholmu te je nakon gotovo tri godine kao poslijedoktorand kroz prvi EMBO Long term fellowship u Hrvatskoj, provela u laboratoriju prof. Ivana Đikića u Splitu, proučavajući autofagiju. Od 2011. godine zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Splitu na Katedri za imunologiju i medicinsku genetiku.

Pozitivna znanstvena atmosfera na Fakultetu i međunarodne suradnje ključne su za uspješan rad njezine istraživačke grupe koja unatoč malim hrvatskim ulaganjima u znanost nastoji održati europsku i svjetsku kvalitetu.

- Veliku ulogu u ovom projektu imala je mlada znanstvenica Mija Marinković koja je prvi autor na ovom radu koji je ujedno i okosnica njene doktorske disertacije - kazala je prof. Novak Nakir.

U ovom velikom otkriću znanstvenice su proučavale uklanjanje mitohondrija, posebnih staničnih organela koji u stanici obavljaju mnoge procese uključujući proizvodnju energije kao i kontrolu stanične sudbine. Ovo otkriće čini temelj u razumijevanju načina na koji stanice uklanjaju mitohondrije te što je potrebno učiniti da bi određene vrste stanica normalno funkcionirale.

Izvor:SD

Ispiši stranicu