Financijska potpora radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2021. g

Financijska potpora radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2021. g

Rok za prijavu: 8. srpnja 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama (KLASA: 402-07/19-09/00068, URBROJ: 533-03-19-0001 od 21. svibnja 2019. godine), objavljuje

JAVNI POZIV za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2021. godini


Sukladno ovome Javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizacijama civilnog društva - znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2021. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, u smislu prvoga stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih djelatnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Korisnici financijske potpore: Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:

  • obavljanja osnovne djelatnosti,
  • nabave opreme te
  • izobrazbe i usavršavanja članova udruge.
Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.
Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac. Zahtjev za financijsku potporu radu znanstvene i znanstvenostručne udruge u 2021. godini podnosi se u tiskanom ili elektroničkom obliku.
 
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 8. srpnja 2021. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se u četvrtak, 8. srpnja 2021. godine, u 16.00 sati.

Više informacija i detaljne upute za prijavu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva


Izvor:MZO

  Ispiši stranicu