Odbor za unaprjeđenje kvalitete

Članovi:

1. izv. prof. dr. sc. Joško Božić
2. doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija
3. dr. sc. Doris Rušić
4. Marko Rađa, dr. med.
5. Ivan Cvitković

Administrator:

Boris Matutinović
e-mail: boris.matutinovic@mefst.hr
telefon: 021 557 933

Plan rada Odbora 2014./2015.  [pdf]
Izvješće o radu Odbora  2013./2014  [pdf]

Izvješća o studentskim anketama - zbirno za sastavnicu

1. sem 2011./12.
2. sem 2011./12.
1. sem 2012./13.
2. sem 2012./13.
1. sem 2013./14.
2. sem 2013./14.

Izvješće o analizi uspješnosti studiranja 2011.-2014. [pdf] Ispiši stranicu