Odbor za unaprjeđenje kvalitete

Odbor za unaprjeđenje kvalitete

Savjetodavno tijelo dekana i Fakultetskog vijeća zaduženo za osiguravanje kvalitete.


Tijelo zaduženo za osiguravanje kvalitete je Odbor za unaprjeđenje kvalitete. Odbor je savjetodavno tijelo dekana i Fakultetskog vijeća koje planira, usklađuje i analizira postupke vrednovanja cjelokupnog znanstveno-istraživačkog sustava i sustava visokoškolskog obrazovanja na Fakultetu. Uloga i sastav Odbora određena je Pravilnikom o sustavu za unaprjeđenje kvalitete Medicinskog fakulteta u Splitu.

Članovi:
izv. prof. dr. sc. Duška Glavaš
izv. prof. dr. sc. Joško Božić
doc. dr. sc. Doris Rušić
dr. sc. Marko Kumrić
Marko Grahovac, dr. med.
Marko Rađa, dr. med.
Laura Jurina, studentica

Administrator:
Ana Arapović, mag. oec.

Ured za kvalitetu
Ured za kvalitetu operativna je jedinica sustava osiguravanja kvalitete i pomaže u radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete.

Administrator (Ured za kvalitetu):
Ana Arapović
e-mail: ana.arapovic@mefst.hr

Plan aktivnosti rada
Izvješće o radu
Dokumenti

Izvješće čelnika o provedenim razgovorima i mjerama za poboljšanje
Vrednovanja
Analiza uspješnosti studiranja

Prethodna vanjska vrednovanja
Akcijski planovi i izvještaji o provedbi planova prema Stategiji razvoja MEFST-a
[potrebno ulogirati se u Intranet]
Ispiši stranicu