Odbor za unaprjeđenje kvalitete

Odbor za unaprjeđenje kvalitete

Savjetodavno tijelo dekana i Fakultetskog vijeća zaduženo za osiguravanje kvalitete.


Tijelo zaduženo za osiguravanje kvalitete je Odbor za unaprjeđenje kvalitete. Odbor je savjetodavno tijelo dekana i Fakultetskog vijeća koje planira, usklađuje i analizira postupke vrednovanja cjelokupnog znanstveno-istraživačkog sustava i sustava visokoškolskog obrazovanja na Fakultetu. Uloga i sastav Odbora određena je Pravilnikom o sustavu za unaprjeđenje kvalitete Medicinskog fakulteta u Splitu.

Članovi:
izv. prof. dr. sc. Duška Glavaš
izv. prof. dr. sc. Joško Božić
doc. dr. sc. Doris Rušić, predsjednica
dr. sc. Marko Kumrić
Marko Grahovac, dr. med.
Marko Rađa, dr. med.
Laura Jurina, studentica

Administrator:
Ana Arapović, mag. oec.

Ured za kvalitetu
Ured za kvalitetu operativna je jedinica sustava osiguravanja kvalitete i pomaže u radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete.

Administrator (Ured za kvalitetu):
Ana Arapović
e-mail: ana.arapovic@mefst.hr

Pilot-projekt SMS podsjetnik na studentsko vrednovanje za zainteresirane nastavnike i suradnike

Poštovane kolegice i kolege Odbor stoji na raspolaganju svim zainteresiranim nastavnicima i suradnicima dostaviti SMS podsjetnik da tijekom posljednjeg dana izvođenja turnusa podsjete studente da ispune anketu studentskog vrednovanja nastavnika tijekom nastave. Zahtjeve mogu poslati nastavnici i suradnici osobno koji žele navedeni podsjetnik ili pročelnici katedri sumarno za katedru, odnosno voditelji predmeta.
Za dostavu SMS podsjetnika potrebno je na mail drusic@mefst.hr dostaviti sljedeće:
  • Subject: Zahtjev za SMS podsjetnik studentsko vrednovanje nastavnika
  •  
  • titula, ime i prezime nastavnika odnosno suradnika
  • kontakt broj mobitela na koji se traži podsjetnik
  • datum podsjetnika (DD.MM.GGGG.) i vrijeme podsjetnika (24-h format)
  • dodati redaka koliko je potrebno ovisno o broju zatraženih podsjetnika
  • Ovim putem potvrđujem da sam suglasan da me članovi Odbora za unaprjeđenje kvalitete kontaktiraju SMS-om.
  • *Ukoliko zahtjev dostavlja pročelnik katedre odnosno voditelj predmeta Ovim putem potvrđujem suglasnost titula, ime i prezime nastavnika odnosno suradnika da ga/je članovi Odbora za unaprjeđenje kvalitete kontaktiraju SMS-om.
  •  
  • Potpis
Na zahtjeve dostavljene mailom se ne će pojedinačno odgovarati.
Zahtjevi će biti ispunjeni po redosljedu pristizanja.
Po programiranju podsjetnika bit će potrebno potvrditi ispravan upis kontakt broja mobitela. Na ovaj SMS je potrebno odgovoriti.
Na SMS podsjetnik nije potrebno odgovoriti.
Ukoliko smatrate da smo vaš zahtjev propustili obraditi, slobodno ga ponovite.


Plan aktivnosti rada
Izvješće o radu
Dokumenti

Izvješće čelnika o provedenim razgovorima i mjerama za poboljšanje
Vrednovanja
Analiza uspješnosti studiranja

Prethodna vanjska vrednovanja
Akcijski planovi i izvještaji o provedbi planova prema Stategiji razvoja MEFST-a
[potrebno ulogirati se u Intranet]

Anonimna komunikacija [pdf]
Ispiši stranicu