SEA-EU VIRTUALNA MOBILNOST

SEA-EU VIRTUALNA MOBILNOST


Rok za prijavu je 15. 3. 2021.


U okviru projekta Europskog sveučilišta mora SEA-EU, raspisuje se 
novi krug natječaja za prijavu za sudjelovanje u projektu VIRTUALNE MOBILNOSTI.

Ideja vodilja ovog projekta je povecanje broja digitalnih obrazovnih suradnji u okviru SEA-EU alijanse kako bi se povezali nastavnici koji pripadaju istim znanstvenim podrucjima. Cilj je projekta ponuditi studentima internacionalnu perspektivu koja ce obogatiti njihov process ucenja. U projekt virtualne mobilnosti planiraju se ukljuciti samo studente PREDDIPLOMSKIH studija.

Prijaviti se moze nastavnik iz BILO KOJEG PODRUCJA ISTRAZIVANJA, koji je spreman ponuditi minimalno cetiri online lekcije na određenu temu, koja moze i ne mora biti povezana s klasicnom nastavom.
Pri prijavi je potrebno popuniti prijavnicu (u privitku) te navesti osnovne informacije o lekcijama. Prijedlog ce posluziti kao prvi korak kostvarivanju suradnje među dvama strucnjacima sa SEA-EU Sveučilišta koji će među sobom dalje dogovarati detalje nastavnog procesa.
Sama organizacija nastave moze biti i jednostrana te moze, ali i ne mora ukljucivati studente. Proces traženja  odgovarajućeg 'para' sa partnerskih Sveucilista zapocet ce krajem ozujka ove godine. Nastava može biti organizirana u periodu od travnja do prosinca 2021. godine.

Rok za prijavu na natjecaj je 15. 3. 2021.g. 

Poziv za sudjelovanje je objavljen na sluzbenoj stranici Sveucilista u Splitu, a detalje Vam dostavljamo u privitku:
• natjecaj,
• prijavni obrazac,
• pozitivna iskustva nastavnika koji su sudjelovali u prva dva poziva.
Važno je napomenuti da je svim nastavnicima za potrebe virtualne mobilnosti dostupna virtualna učionica za korištenje u sklopu SEA-EU ureda.

Za sva dodatna pitanja i informacije o ovom natjecaju možete kontaktirati SEA-EU projektni ured Sveucilista u Splitu putem mail adrese: seaeu@unist.hr koji će Vas voditi kroz sve korake virtualne mobilnosti.

Izvor:UNIST
Ispiši stranicu