Unaprjeđenje kompetencija

Unaprjeđenje kompetencija

Unaprjeđenje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja

Uprava Fakulteta zajedno s Odborom za unaprjeđenje kvalitete i Uredom za kvalitetu planira i podupire organizaciju tečajeva, radionica i edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja s ciljem postizanja visokih standarda kvalitete

Administrator Odbora za kvalitetu:
Boris Matutinović
e-mail: boris.matutinovic@mefst.hr
telefon: 021 557 933

Administrator Ureda za kvalitetu:
Ana Arapović
e-mail: ana.arapovic@mefst.hr
telefon: 021 557 933

Vještina medicinske edukacije i znanstvenog rada
Radionice
MS Teams radionica i upute
Radionica za nastavnike za korištenje ISVU sustava

Ispiši stranicu