Paket prijedloga pravnog okvira za novi Okvirni program EU za istraživanje i inovacije

Paket prijedloga pravnog okvira za novi Okvirni program EU za istraživanje i inovacije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava zainteresiranu znanstvenu zajednicu da je objavljen Paket prijedloga pravnog okvira za novi Okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2021. - 2027. (Obzor Europa).

Objavljeni prijedlog sastoji se od:

  • okvirnog programa za istraživanje i inovacije pod nazivom Obzor EUROPA, uključujući i utvrđivanje pravila tog programa i širenja rezultata;
  • posebnog programa za provedbu Obzora EUROPA (UFEU");
  • program za istraživanje i osposobljavanje u skladu s ugovorom o Euroatomu, kojim se dopunjuje Obzor EUROPA, uz
  • povezanu procjenu učinka i zakonske financijske izvještaje.


Osim priloženog dokumenta, više informacija o cjelovitim dokumentima i osnovnim podacima (factsheets) o novom programu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Izvor: MZO

Ispiši stranicu