NATJEČAJ ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2024. GODINU

NATJEČAJ ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2024. GODINU

Prijedloge treba dostaviti do 4. ožujka 2024.g.

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI čiji su utemeljitelji: Hrvatski sabor, Privredna banka d.d. Grad Rab, obitelj Torbar, Zagrebački velesajam, obitelj dr. G. i F. Verbič,  Školska knjiga d.d., INA industrija nafte, Pliva d.d., Grad Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Dragutin Tadijanović, Zagrebačka banka d.d., Stipan Bilić-Prcić, a kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske objavljuje: 

J A V N I   N A T J E Č A J

 I. Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

- izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

- organiziranje znanstvenih skupova,

- razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

- otkup umjetnina.

 

Ukupna svota predviđena dvadeset šestim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2024. godini iznosi 133.000,00 eura.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samoregistrirane nakladničke organizacije i ustanove koje imaju registriranu nakladničku djelatnost, uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni prijave predlagatelja (dobitnika do godine 2022.) koji do dana objave ovog Natječaja nisu ispunili obvezu dostave izvješća prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli pomoći Zaklade Akademije.

Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 4. ožujka 2024.g.
 

Obrasce prijavnica na natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade Hrvatske akademije https://zaklada-hazu.hr/ . 

Pravo predlaganja za točke pod I., II., i III. imaju pojedinci (osim predlaganja projekata izdavačke djelatnosti!), skupine, udruge, znanstvene i umjetničke ustanove, škole i HAZU jedinice.


Više informacija na poveznici: HAZU

Ispiši stranicu