Webinar SEA-EU talent

Webinar SEA-EU talent

boosting researchers’ careers for doc and postdoc students
SEA-EU talent je inicijativa koju je pokrenulo Europsko sveučilište mora (SEA-EU) putem projekta reSEArch-EU s ciljem poticanja karijera istraživača na Sveučilištima članicama SEA-EU alijanse.

Na inicijativu se mogu prijaviti postdoktorandi i studenti doktorskih studija (zadnja godina studija). 

Kroz niz tematskih seminara istraživači imaju priliku podijeliti znanstvena znanja s kolegama iz drugih zemalja koji se bave istim istraživačkim poljima, proširiti istraživačku mrežu te na zanimljiv način predstaviti svoja istraživanja i glavne rezultate istraživanja.
Radi se o kratkim tematskim seminarima koji će se održavati preko mrežnih platformi.
Više detalja o seminarima možete pogledati u brošuri za polaznike.

Prijaviti se za sudjelovanje možete na mail tpezo@unist.hr   
Ispiši stranicu