Starenje krvožilja i prevencija kardiovaskularnih bolesti

Starenje krvožilja i prevencija kardiovaskularnih bolesti

Razvoj metoda za rano prepoznavanje ljudi pod kardiovaskularnim rizikom.

Starenje krvožilja i prevencija kardiovaskularnih bolesti


 Cardiovascular diseases and aging
Voditeljica 
  
 prof. dr. sc. Ana Jerončić
 
Opis istraživanja
Smanjenje prijevremene smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti za 25% do 2025. godine jedno je od globalnih prioriteta Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je projekta razviti metode temeljene na procjeni arterijske elastičnosti koje će pomoći u ranom prepoznavanju ljudi pod rizikom od razvoja kardiovaskularnih događaja. Grupa okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja temeljnih medicinskih znanosti koji se bave modeliranjem podataka, te iz različitih grana kliničke medicine: obiteljske medicine, kardiologije, patologije, medicine spavanja kao i medicinske biokemije, kliničke farmakologije, dentalne medicine i javnog zdravstva. Rad je skupine okupljen oko znanstvenog projekta: Hrvatske zaklade za znanost NormPreven: Normativni modeli vaskularnih biomarkera za unapređenje stratifikacije kardiovaskularnog rizika u primarnoj i sekundarnoj prevenciji, a grupa je i dio europske inicijative Network for Research in Vascular Aging te dio konzorcija Academic international 24 hour pulsatile hemodynamics research.

Projekt
NormPreven - Normativni modeli vaskularnih biomarkera za unapređenje stratifikacije kardiovaskularnog rizika u primarnoj i sekundarnoj prevenciji
Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ana Jerončić
Voditelj laboratorija: Mario Podrug, mag.med.tech. 
Znanstveni novak zaposlen preko HRZZovog programa Razvoj karijera mladih istraživača: Pjero Koren, dipl. ped

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HRZZ
Trajanje projekta: studeni 2018. - obustavljen
 
Projekti proizašli iz NormPreven HRZZ aktivnosti
1. projekt Razvoja karijera mladih istraživača (doktorand Pjero Koren)
2. EU COST akcija 18216 VascAgeNet - Network For Research In Vascular Ageing (suprijavitelj)
3. HORIZON DIGITAL AI4HEALTH
     Priopćenje za medije 
4. Multicentrična studija CARTESIAN


Članovi NormPreven tima/ suradnici
prof. dr. sc. Mladen Boban
prof. dr. sc. Viktor Čulić
prof. dr. sc. Darko Božić
izv. prof. dr. sc. Renata Pecotić
izv. prof. dr. sc. Andrea Russo
doc. dr. sc. Joško Božić

doc. dr. sc. Varja Đogaš
doc. dr. sc. Tea Galić
doc. dr. sc. Daniela Šupe-Domić
doc. dr. sc. Tina Poklepović Peričić
doc. dr. sc. Luka Pezelj
Mario Podrug, mag.med.tech.

Pjero Koren, dipl. ped
Anamarija Bekavac, dr. med.

Marija Roguljić, dr. med. dent
Tina Gogić, dr. med.
Borna Šunjić, rad. teh.

 
Ispiši stranicu