Laboratorij za istraživanje boli

Laboratorij za istraživanje boli

Naš laboratorij provodi nekoliko studija usmjerenih promociji medicine utemeljene na dokazima.


  Pain Research Group
Voditelj 
                                                                                     
prof. dr. sc. Damir Sapunar


Opis istraživanja
Ozljeda živca značajno doprinosi etiologiji neuropatske boli, koja je rašireno, često intenzivno i obično slabo liječeno stanje. Iako je dokazano da u području neurona dorzalnog korijenskog gangliona (DKG) nastaju inicijalne patofiziološke promjene kod neuropatske boli, ne znamo kako se bol održava nakon što je prvotna ozljeda zacijelila. Naš glavni fokus je na primarnim aferentnim neuronima DKG-a koji odašilju nociceptivne informacije. Ovi neuroni su heterogena populacija različitih senzornih modaliteta, anatomskih građa, receptora, ekspresije peptida i, najvažnije, različitih reakcija na ozljedu. Električna hiperosjetljivost i generiranje abnormalnog impulsa (ektopična elektrogeneza) koje se razvijaju kod ozljeđenih primarnih senzornih neurona, neke su od najvažnijih promjena nakon ozljede. Zanima nas podgrupa DKG neurona koji mogu doprinijeti neuropatskoj boli kroz veliko pomicanje njihovih funkcionalnih svojstava nakon ozljede perifernog živca. Naši rezultati (Anesthesiology 2005;103:360) pokazuju da aksotomija izaziva generiranje novog fenotipa senzornih neurona s elektrofiziološkim svojstvima koji nalikuju ujedno neuronima niskog praga i nociceptivnim neuronima. Naš krajnji cilj je modulirati neuronsku aktivnost tih stanica korištenjem različitih procedura i potencijalnih lijekova. U tu svrhu, koristimo nekoliko aminalnih neuropatskih modela boli, in vivo DKG ciljano ubrizgavanje lijeka (J Neurosci Methods. 2009;177(2):397), histološke tehnike, biheviornalne testove te in vitro elektrofiziološke snimke s naknadnom imunofluorescentnom karakterizacijom evidentiranih DKG stanica. Identifikacija patogenetskog mehanizma kod ozljedom inducirane podgrupe senzornih neurona ima važan potencijal za razvoj selektivnih terapija za bol, s manje nuspojava.

Primjena medicine utemeljene na dokazima
U okviru Hrvatskog Cochranea, naš laboratorij provodi nekoliko studija usmjerenih promociji medicine utemeljene na dokazima i procjeni objavljenih dokaza. Naše epidemiološke i meta-epidemiološke studije su posebno fokusirane na dokaze u području boli. Provodimo visoko kvalitetne sustavne preglede i meta-epidemiološke studije, pri čemu procjenjujemo kvalitetu i kvantitetu dokaza o efikasnosti i sigurnosti intervencija u području boli. 


Projekti
Liječenje neuropatske boli stimulacijom spinalnog ganglija (NeroMod) 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Damir Sapunar
Izvor financiranja:  Hrvatska zaklada za znanost - HrZZ
Trajanje projekta: prosinac 2014. - prosinac 2017.

Utjecaj periferne električne stimulacije na analgeziju
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Damir Sapunar
Izvor financiranja: MZO - Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt
Trajanje projekta: ožujak 2016. - ožujak 2018.

Analiza funkcije ozlijeđenih primarnih aferentnih neurona
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Damir Sapunar
Izvor financiranja: Ministarstvo obrazovanja i sporta RH (MZOS)
Trajanje projekta: 2.1.2007. - 31.12.2013.

*cjelovitu listu projekata možete vidjeti preko poveznice


Članovi tima/suradnici
prof. dr. sc. Damir Sapunar, dr. med. - voditelj laboratorija [CV]
izv. prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. med. - glavni istraživač [CV]
Tihana Repić, mag. ing. mol. biol. - doktorand CV[ENG/HR]
Ivana Vuka, mag. biol. et oecol. mar. - doktorand CV[ENG/HR]
Svjetlana Došenović, dr. med. - doktorand CV[ENG/HR]
Krste Borić, dr. med. - doktorand CV[ENG/HR]
mr. sc. Filipa Markotić, dr. med. - doktorand CV[ENG/HR]
Tonći Brković, dr. med. - doktorand CV[ENG/HR]
Andrija Babić, dr. med. - doktorand CV[ENG/HR]
Katarina Vučić, dr. med. - suradnik CV[ENG/HR]
dr. sc. Antonia Jeličić Kadić, dr. med. - suradnik
dr. sc. Matija Borić, dr. med. - suradnik CV[ENG/HR
Marina Biočić, dr. med. - suradnik CV[ENG/HR]
prof. dr. sc. Quinn Hogan, Medical College of Wisconsin - suradnik
izv. prof. dr. sc. Violeta Ristoiu, University of Bucharest - suradnik
izv. prof. dr. sc. Elsa Fabretti, University of Nova Gorica - suradnik
Foto album

Planovi budućih istraživanja
Neuropatska bol je iscrpljujuća bolest somatosenzornog sustava koja ima veliki socio-ekonomski utjecaj. Brojne studije, uključujući one provedene u našem laboratoriju, utvrdile su da je ozlijeđeni dorzalni korijenski ganglion (DKG) važno mjesto za patofiziološke promjene koje vode razvoju neuropatske boli. Iako su DKG neuroni ključni za nastanak neuropatske boli, ne postoje relevantne kliničke terapije za neuropatsku bol namijenjene ovom organu. Ovim projektnim prijedlogom želimo dokazati da tehnike neurostimulacije mogu biti uspješno korištene za manipulaciju nervne funkcije na razini eskperimentalno ozlijeđenih DKG-ova.
Kako bismo testirali ovu hipotezu, konstruirat ćemo potpuno implantabilan neuronski stimulator za štakore u slobodnom kretanju, osmisliti tehniku implantacije i definirati protokole za stimulaciju. Ovaj stimulator će biti testiran kod štakora s dva tipa eksperimentalno inducirane nervne ozljede; spinalna nervna ligacija i karagenanom izazvana upala. Obzirom da ova invazivna procedura podrazumijeva znatan rizik od upale i druge nepovoljne reakcije nervnog tkiva, koje same po sebi mogu izazvati bol, također ćemo istražiti fibrozu vezivnog tkiva i neuroupalne reakcije nervnog tkiva DKG-a i dorzalnog roga. Učinak stimulacije na osjetljivost ozlijeđenih DKG neurona će također biti testirana in vitro. Naš posljednji cilj se naslanja na prethodnu studiju u kojoj smo pokazali da nervna ozljeda može onesposobiti filtriranje T čvora i time povećati mrežno provođenje aferentnog prometa. Ovim projektnim prijedlogom ćemo vidjeti da li stimulacija može modulirati filtrirajuća svojstva DKG T čvora. To ćemo izvesti korištenjem snimaka ozlijeđenih senzornih neurona dorzalnog korijenskog gangliona dobivenog od odraslih štakora, te recentno razvijenom metodologijom koja će nam omogućiti da električki vizualiziramo aktivnost potencijalnog širenja kod DKG neurona uzgojenih pod prilagođenim mikroelektrodskim matricama.

Izabrane publikacije i doktorski radovi

Područja istraživanja:Pain, neuropathic pain, dorsal root ganglion, evidence-based medicine, epidemiology, meta-epidemiology

Ispiši stranicu