Javna rasprava o temi doktorskog rada Mersihe Mahmić-Kaknjo, dr. med.

Povjerenstvo za doktorate zakazuje javnu raspravu u petak, 6. svibnja 2016. u 12.00 sati, u seminarskoj učionici A430, na četvrtom katu zgrade A Medicinskog fakulteta, s Mersihom Mahmić-Kaknjo, dr. med., o predloženoj temi doktorskog rada:
 
ANALIZA INDIKATORA PRIMJENA MEDICINE TEMELJENE NA DOKAZIMA NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U ODNOSU NA MEĐUNARODNU RAZINU
 
Pristupnica i predložena mentorica prof. dr. sc. Ana Marušić obrazlagat će realnost očekivanog znanstvenog doprinosa istraživanja članovima Stručnog povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorskog rada, u sastavu:
  1. izv. prof. dr. sc. Ozren Polašek, predsjednik
  2. prof. emeritus Zvonko Rumboldt
  3. prof. dr. sc. Dinko Vitezić
  Ispiši stranicu