Inovacije u S3 područjima

Inovacije u S3 područjima

Prijave do 15. studenog 2019.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, objavljen je 28. lipnja 2019., a 15. srpnja počeo je teći rok za podnošenje prijava. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Ovim Pozivom potiču se poduzetnici na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Na raspolaganju 634 milijuna kuna, prijave do 15. studenog

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Pri tome, najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

Izvor:MinGo

 
Ispiši stranicu