Znanost

Znanost

Od 2007. do 2021. godine, broj radova indeksiranih u Web of Science popeo se sa 85 na 248, a značajno je porasla i citiranost navedenih radova. 

 

Znanost na Fakultetu


Medicinski fakultet je jedan od znanstveno najproduktivnijih fakulteta na Sveučilištu u Splitu zahvaljujući:
  • razmjerno visokim kriterijima izbora i napredovanja koji potiču istraživačku aktivnost,
  • snažnom promicanju znanstvenoistraživačkoga rada na fakultetu,
  • usavršavanju značajnog broja nastavnika na međunarodnim institucijama. 
Administrativnu podršku za znanstvene aktivnosti na Fakultetu pruža Ured za znanost

         
Podaci se odnose na novougovorene projekte. 
Lista projekata Medicinskog fakulteta - poveznica

Na Fakultetu djeluje i Hrvatski centar za globalno zdravlje čija je osnovna djelatnost stvaranje novih ideja, pretočenih u znanstvene projekte, s ciljem otkrivanja novih znanja primjenjivih za unaprjeđenje zdravlja ljudi u čitavom svijetu. Ispiši stranicu