ESF KK.01.1.1.04

ESF KK.01.1.1.04

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“
Novi rok: 02.10.2017.
PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU!
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv"

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 13. lipnja 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“, koji se financira u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. - 2020., iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Predmet ovog poziva je ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnoga sektora prijenosom znanja i tehnologije. Ulaganje u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3 pridonijet će inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. U širem smislu, intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenoga sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovu preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

Svrha ovog poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojnih i inovacijskih aktivnosti u RH.

Rok: 1. rujna 2017.

20.07.2017. VAŽNA OBAVIJEST:
U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta "Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv", referentna oznaka: KK.01.1.1.04., izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga s 01.09.2017. godine na 02.10.2017. godine.

Informacije o ovome pozivu na dostavu projektnih prijedloga nalaze se na stranici.

Za detaljnije informacije i pomoć oko prijave projekata na ovaj Poziv možete se obratiti Uredu za znanost Medicinskog fakulteta u Splitu (ured br.5, zgrada B ili uzz@mefst.hr)
Ispiši stranicu