Studenti

Studenti se mogu prijaviti na mobilnost putem Erasmus+ programa te na raspolaganju imaju sljedeće vrste mobilnosti:

  • studijski boravak
  • stručna praksa
  • kratkoročna mobilnost

STUDIJSKI BORAVAK

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka uključuje slušanje i polaganje kolegija, odnosno izradu završnog rada na nekoj od inozemnih partnerskih ustanova u programskim zemljama. Studijski boravak može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Studenti integriranih studija mogu biti korisnici Erasmus+ financijske potpore za mobilnosti u ukupnom trajanju od 24 mjeseca. 
Erasmus+ studentima ne smije se naplaćivati školarina na inozemnim ustanovama kao niti bilo kakve druge naknade koje se ne naplaćuju niti matičnim studentima.
Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti.
Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu. Prije mobilnosti isplaćuje se 80% ukupnog iznosa, a po povratku s mobilnosti, u slučaju ispunjenja svih obveza, ostatak potpore sukladno broju dana na mobilnosti.

Studijski boravak u okviru ERASMUS+ programa moguće je ostvariti isključivo na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji s kojom Fakultet ima sklopljen sporazum o suradnji.
Trenutno otvoreni natječaji mogu se pronaći na linku.

STRUČNA PRAKSA
Najkraće trajanje fizičke studentske mobilnosti je 2 mjeseca.  Za ovaj oblik mobilnosti se mogu prijaviti i studenti koji će uskoro diplomirati a praksu žele iskoristiti najdulje do 12 mjeseci nakon diplome (obvezna prijava prije obrane diplomskog / završnog rada). Studenti integriranih studija mogu biti korisnici Erasmus+ financijske potpore za mobilnosti u ukupnom trajanju od 24 mjeseca. Student sam ili u dogovoru s ECTS povjerenikom/Erasmus koordinatorom na fakultetu pronalazi ustanovu na kojoj će obavljati stručnu praksu. Aktivnosti stručne prakse trebaju biti u skladu s ishodima učenja studijskom programa u koji je student upisan.Student je dužan sklopiti policu osiguranja od nezgode i od odgovornosti prije odlaska na Erasmus+ stručnu praksu (a nakon što mu je ista odobrena od strane Povjerenstva za odabir kandidata).
 
Ponude stručne prakse  objavljuju se na portalu http://erasmusintern.org te na stranicama Sveučilišta

Sve dodatne informacije o programu mobilnosti u svrhu stručne prakse mogu se pronaći na stranicama Sveučilišta.
Trenutno otvoreni natječaji mogu se pronaći na linku.

KRATKOROČNA MOBILNOST
Ovaj oblik mobilnosti podrazumijeva fizičku mobilnost kombiniranu s online učenjem, odnosno s obaveznom virtualnom komponentom prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Fizička mobilnost može trajati od 5 do 30 dana dok za virtualni dio mobilnosti nije određen kriterij prihvatljivosti trajanja, alil kombinirana virtualna I fizička mobilnost moraju studentima donositi najmanje 3 ECTS boda.
Financira se samo fizička komponenta mobilnosti na način da zatraženi broj dana mobilnosti treba biti u skladu s opsegom aktivnosti planiranih tijekom mobilnosti.
Kratkoročna (fizička) mobilnost doktoranada je novi vid mobilnosti za studente na doktorskoj razini studija koja podrazumjeva fizičku mobilnost u trajanju od 5 do 30 dana, bez obvezne virtualne komponente i bez obveze stjecanja ECTS bodova (osim u slučaju kombiniranih intenzivnih programa).
Trenutno otvoreni natječaji mogu se pronaći na linku.

Ispiši stranicu