Tečaj trajne medicinske izobrazbe III. kategorije - ''Endokrinološki i nefrološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine''

Na Medicinskom fakultetu će se 1. listopada 2016. održati sljedeći tečaj trajne medicinske izobrazbe III. kategorije - ''Endokrinološki i nefrološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine''.

Voditelji tečaja:
doc. dr. sc. Josipa Radić, dr. med.
dr. sc. Anela Novak, dr. med.

Tajnik tečaja:
dr. sc. Anela Novak, dr. med.
kontakt: 099/260-5201; anela.novak@gmail.com

Polaznici tečaja će se kroz prikaze konkretnih slučajeva iz svakodnevne kliničke prakse upoznati sa suvremenim dijagnostičkim i terapijskim algoritmima koji se koriste u zbrinjavanju najčešćih endokrinoloških i nefroloških bolesti (npr. šećerna bolest, hipotireoza, sekundarna arterijska hipertenzija, kronična bubrežna bolest…). Prikazi slučajeva će biti interaktivni i polaznike će se poticati na aktivno sudjelovanje.

Tečaj je namijenjen specijalistima obiteljske medicine. Ispiši stranicu