CROSBI

  Napredovanja   Ocjenski radovi   Bibliometrijska potvrda   Dostava PDF članaka/poglavlja    Katalog

Hrvatska bibliografska baza podataka / 
Popis znanstvenih publikacija hrvatskih istraživača
Cilj ⇒ hrvatske znanstvene radove učiniti vidljivijima, dostupnijima, čitanijima, a time i citiranijima
Prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (2017) radovi pristupnika moraju biti uneseni u bazu CROSBI!

Znanstvenici sami izrađuju svoj CROSBI profil u koji pohranjuju:
  1. osobne podatke (ime, prezime, alternativna imena korištena pri objavi radova i sl.)
  2. svoj matični broj znanstvenika (MBZ)
  3. naziv ustanove u kojoj su zaposleni
  4. radove kojima su autori (cjelovite tekstove ili bibliografske zapise o radovima)

CROSBI održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković i nudi upute o načinu pohranjivanja radova i izradi CROSBI profila. 
Ispiši stranicu