MEFST Ljetne škole


1. Ljetna škola Komunikacijske vještine za Studij medicine
2. Ljetna škola Cirkadijani ritam
3. Ljetna škola Medicina životnih navika utemeljena na dokazima
4. Ljetna škola Klinička epidemiologija
5. Ljetna škola Komunikacijske vještine za Studij farmacije
6. Ljetna škola Komunikacijske vještine za Studij dentalne medicine
7. Ljetna škola Systematic reviews – hands on experience
8. Ljetna škola Responsible research and innovation
9. Ljetna škola Mentalno zdravlje u zajednici


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu