Mjesto zbivanja i registracija

Datum održavanja:
Komunikacijske vještine (osnovna razina): Srpanj, 13-17, 2020.
Komunikacijske vještine (napredna razina): Rujan, 7-11, 2020.


Mjesto zbivanja
Medicinski fakultet u Splitu
Zgrada "B"
Šoltanska 2, 21000 Split, Croatia

Registracija
Kontakt
Telefon                              021/557 903
Fax                                    021/557 895
E-mail                                office@mefst.hrProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu