Laboratorij za humanu genetiku

Laboratorij za humanu genetiku

Laboratorij za humanu genetiku specijaliziran je za istraživanje genetske podloge složenih (multifaktorijalnih) fenotipova i bolesti, s posebnim naglaskom na fenotipove štitnjače.

Laboratorij za humanu genetiku                    

 
Voditeljica 
  
 Doc. dr. sc. Ivana Gunjača 
 
Opis istraživanja
Laboratorij za humanu genetiku specijaliziran je za istraživanje genetske podloge složenih (multifaktorijalnih) fenotipova i bolesti, s posebnim naglaskom na proučavanje genetičkih varijanti koje igraju ključnu ulogu u regulaciji funkcije štitnjače te upalnih bolesti štitnjače, uključujući i Hashimotov tireoiditis. Naša misija je razumijevanje genetskih osnova fenotipova i bolesti kako bismo doprinijeli razvoju ciljanih terapija i poboljšali kliničke ishode za pacijente.
 
U sklopu Laboratorija provode se opsežna istraživanja različitih fenotipova i bolesti štinjače. Aktivnosti uključuju prikupljanje uzoraka ispitanika za formiranje biobanke bioloških uzoraka, koja obuhvaća DNA, serum i plazmu. Postupci izolacije DNA, mjerenja njene koncentracije te genotipizacija su standardni postupci unutar našeg istraživačkog rada. Osim toga, u Laboratoriju se provode imunohistokemijske analize, s ciljem usporedbe ekspresije gena identificiranih cjelogenomskim (GWAS) analizama u tumorskom tkivu štitnjače u odnosu na zdravo tkivo štitnjače.
 
Naš tim čine stručnjaci iz različitih područja, uključujući molekularnu biologiju, genetiku, bioinformatiku i kliničku medicinu, koji zajedničkim snagama teže razumijevanju kompleksnosti genetskih faktora u bolestima štitnjače. Kroz multidisciplinarni pristup i napredne tehnike, Laboratorij za humanu genetiku predan je otkrivanju novih znanstvenih saznanja koja mogu unaprijediti dijagnostičke i terapijske strategije za složene bolesti.
  

Projekti
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Tatijana Zemunik
Izvor financiranja: Hrvatska Zaklada za znanost - HRZZ
Trajanje projekta: ožujak 2020. - ožujak 2024.


Cjelogenomska analiza povezanosti Hashimotovog tiroiditisa
            Voditelj projekta: izv prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica
            Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HRZZ
            Trajanje projekta: rujan 2014. - siječanj 2018.

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Tatijana Zemunik
Izvor financiranja: Hrvatska Zaklada za znanost - HRZZ 
Trajanje projekta: rujan 2014. - rujan 2018.
 
Aktivni članovi tima/ suradnici
prof. dr. sc. Tatijana Zemunik, glavni istraživač (publikacije)
prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica, glavni istraživač (publikacije)
doc. dr. sc. Ivana Gunjača, dipl. ing. mol. bio., voditelj laboratorija (publikacije)
dr. sc. Dean Kaličanin, mag. biol. et oecol. mar, suradnik (publikacije)
dr. sc. Mirjana Babić Leko, poslijedoktorand (publikacije)
Nikolina Pleić, mag. math. - doktorand (publikacije)
Jolanda Kunjašić, zdravstveni tehničar

Istraživačke skupine: 

Genetički prediktori funkcije štitne i doštitne žlijezde i homeostaze kalcija u krvi (voditeljica prof. dr. sc. Zemunik) 

Genetska istraživanja bolesti štitnjače (voditeljica prof. dr. sc. Boraska Perica) 


Planovi budućih istraživanja 
U budućnosti namjeravamo proširiti našu inicijativu prikupljanja uzoraka te istraživački opseg proširiti na genetsku podlogu drugih složenih bolesti. Nastojat ćemo dalje ostvarivati naše zacrtane ciljeve identificirajući genetske i okolišne faktore koji doprinose nastanku složenih bolesti. To uključuje sekvenciranje genoma, kao i mjerenje dodatnih relevantnih fenotipova. Naša posvećenost ovom pristupu otvorit će nove puteve za razumijevanje kompleksnih bolesti i doprinijeti razvoju personalizirane medicine.
 

Izabrane publikacije

 

Područja istraživanja: štitnjača, Hashimotov tiroiditis, hipotireoza, cjelogenomska analiza povezanosti, genetska varijanta, genetska epidemiologija, okolišni čimbenici, protutijela na štitnjaču, protutijela na antigene iz hrane, protutijela na virusne antigene

Ispiši stranicu