Laboratorij za kardiometabolička istraživanja

Laboratorij za kardiometabolička istraživanja

Laboratorij se posebno fokusira na ulogu raznih serumskih biomarkera u predviđanju kardiovaskularnih ishoda u bolesnika sa zatajenjem srca, šećernom bolesti, hipertenzijom, infarktom miokarda i ostalim.

Laboratorij za kardiometabolička istraživanja

  Laboratory for Cardiometabolic research

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Marko Kumrić, dr. med.
 
Kratki opis istraživačkih interesa
Fokus Laboratorija za kardiometabolička istraživanja je istražiti načine na koji su razni poremećaji metabolizma i imunološkog sustava poput debljine, šećerne bolesti, upalnih bolesti crijeva, opstrukcijske apneje tijekom spavanja i sl. povezane s kardiovaskularnim bolestima. Laboratorij se posebno fokusira na ulogu raznih serumskih biomarkera u predviđanju kardiovaskularnih ishoda u bolesnika sa zatajenjem srca, šećernom bolesti, hipertenzijom, infarktom miokarda i mnogim drugim. Uz to, dodatni je cilj Laboratorija istražiti utjecaj promjene životnih navika na kardiovaskularne bolesti i kardiovaskularne čimbenike rizika. U tom vidu, Laboratorij se ekstenzivno bavi istraživanjem utjecaja CBD-a na arterijski tlak i druge značajke vaskularnog zdravlja. Konačno, s dolaskom COVID-19 pandemije dio istraživačkog kapaciteta usmjerili smo na otkrivanje patofizioloških mehanizama u pozadini SARS-CoV-2 infekcije u bolesnika s teškim oblikom COVID-a.
Spektar „kardiometaboličkih“ bolesti i dalje predstavlja jedan od prioritetnih javnozdravstvenih problema u svijetu te za sobom nose enormne troškove i pritisak na zdravstveni sustav, posebice uzimajući u obzir da u Hrvatskoj predstavljaju najčešći uzrok mortaliteta i morbiditeta. Unatoč izrazito visokoj incidenciji i svojevrsnoj svjetskoj epidemiji, patofiziološki mehanizmi u pozadini nastanka i razvoja poremećaja poput ateroskleroze, zatajenja srca, arterijske hipertenzije ili šećerne bolesti su u velikoj mjeri nedovoljno razjašnjeni. Stoga, u svijetu su prisutni usredotočeni napori i velika ulaganja u potrazi za novim saznanjima i informacijama vezanim uz navedene poremećaje, a u literaturi postoji kontinuirani priljev istraživanja čiji je cilj poboljšanje cjelokupne skrbi za brojne pogođene pacijente.
 
Projekti:
izv. prof. dr. sc. Joško Božić
2018. - 2023. „ Normativni modeli vaskularnih biomarkera za unapređenje stratifikacije kardiovaskularnog rizika u primarnoj i sekundarnoj prevenciji“ HRZZ, suradnik
2014. - 2021.  “Translacijsko istraživanje neuroplastičnosti disanja i učinka intermitentne hipoksije u anesteziji i spavanju ” HRZZ, suradnik
2012. - 2013. “Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje - HRANAFINA” HRZZ, suradnik
2011. - 2013. “Ronjenje na dah i kardiovaskularni sustav” MZOŠ HR, suradnik
2011. - 2013. “Patobiokemija glikosfingolipidnih antigena” MZOŠ HR, suradnik

prof. dr. sc. Tina Tičinović Kurir
2021. - 2024. “Biološka, kronološka i relativna dob u funkciji uspostave nacionalnog sustava detekcije i razvoja sportskih talenata”, HRZZ, suradnik
2014. - 2021. "Translacijsko istraživanje neuroplastičnosti disanja i učinka intermitentne hipoksije u anesteziji i spavanju", HRZZ, suradnik
2007. - 2013. "Patobiokemija glikosfingolipidnih antigena", MZOŠ HR, suradnik
2002. - 2006. "Glikosfingolipidna ekspresija u regeneriranoj jetri štakora" MZOŠ HR , suradnik
2001. - 2003. "Optimatizacija faktora koji utječu na regeneraciju jetre", MZOŠ HR, suradnik

Istraživački tim/suradnici:
izv. prof. dr. sc. Joško Božić, dr. med.; voditelj istraživačke skupine
dr. sc. Marko Kumrić, dr. med.; voditelj Laboratorija
prof. dr. sc. Tina Tičinović Kurir, dr. med.; istraživač
doc. dr. sc. Marino Vilović, dr. med.; istraživač
doc. dr. sc. Anteo Bradarić Šlujo, dr. med.; istraživač
dr. sc. Josip Vrdoljak, dr. med.; istraživač
dr. sc. Dinko Martinović, dr. med.; vanjski suradnik
dr. sc. Josip Anđelo Borovac, dr. med.; vanjski suradnik

Planovi budućih istraživanja 
Laboratorij planira nastaviti sa istraživanjem patofiziologije kardiovaskularnih bolesti i povezanosti istih s raznim metaboličkim poremećajima. U prvom redu, fokus će biti na daljnjoj eksploraciji utjecaja šećerne bolesti na srčanu funkciju (tzv. dijabetička kardiomiopatija) te na daljnjem istraživanju latentnih posljedica upalnih bolesti crijeva na kardiovaskularni sustav.

Publikacije i doktorati

Područja istraživanja: pathophysiology; cardiovascular system; cardiology; hypertension; diabetes mellitus; inflammatory bowel disease; obstructive sleep apnea; biomarkers 

Ispiši stranicu