Natječaj i upisi


N A T J E Č A J

za ak. god. 2022./2023.

ZA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI PROGRAM KLINIČKA MEDICINA UTEMELJENA NA DOKAZIMA

 
 
Uvjeti upisa:
- završen medicinski ili drugi fakultet iz područja biomedicine i zdravstva ili fakultet iz srodnih područja
- kratki plan istraživanja za doktorski rad (tema, pozadina istraživanja, metodologija, 1-3 stranice, Obrazac 1), izjava potencijalnog mentora (Obrazac 2)
- popis objavljenih radova (uključujući i sudjelovanje na kongresima)
- prosjek ocjena na studiju >3,5

Prijava treba sadržavati:
- ovjerenu presliku diplome
- uvjerenje o položenim ispitima (prijepis ocjena), uvjerenje o prosjeku ocjena studija
- dokaz o poznavanju engleskog jezika
- kratki plan istraživanja za doktorski rad (tema, pozadina istraživanja, metodologija, 1-3 stranice, (Obrazac 1), izjavu potencijalnog mentora (Obrazac 2)
- detaljnu listu znanstvenih publikacija i ispis istih kao dokaz autorstva
- životopis
- ispunjen Obrazac za prijavu

Ostali uvjeti:
- svi kandidati trebaju pristupiti strukturiranom razgovoru
- razgovori s kandidatima bit će održani prema rasporedu u uredovno vrijeme koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama Fakulteta

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu dužni su dostaviti dokument Sveučilišta u Splitu o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije  u svrhu nastavka školovanja. Ovaj dokument potrebno je dostaviti zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za prijavu.
Kandidati zaposleni u ustanovama s kojima Medicinskog fakulteta u Splitu ima sklopljen sporazum o međusobnoj suradnji dužni su pri prijavi na natječaj priložiti dokument kojim ih ta ustanova upućuje na poslijdiplomski doktorski studij „Klinička medicina utemeljena na dokazima“ ukoliko žele ostvariti prava iz sporazuma.

Broj slobodnih mjesta: 10

Jezik na kojem će se održavati nastava: hrvatski ili engleski, ovisno o potrebi

Visina školarine: 20.000,00 kuna godišnje (trogodišnji studij)

Rok za podnošenje prijava na natječaj: do 28. lipnja 2022.

Dokumentaciju uputiti isključivo poštom na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba za znanost, poslijediplomsku nastavu i stalno medicinsko usavršavanje, Šoltanska 2, 21000 Split.

Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za rezultate natječaja.
 
Detaljnije informacije: Služba za znanost, poslijediplomsku nastavu i stalnu medicinsku izobrazbu:

Ines Matutinović, mag. iur.
tel.: 021 557 916
E-mail: ines.matutinovic@mefst.hr

Julija Pušić, dipl. iur.
tel.: 021 557 816
E-mail: julija.pusic@mefst.hr Ispiši stranicu