Služba kadrovskih poslova

Služba kadrovskih poslova

Služba kadrovskih poslova


Ana Rančić Selak, mag. iur.
Voditeljica Službe
+385 21 557 836
+385 99 255 7833
ana.rancic.selak@mefst.hr

Andrea Iličić, mag. iur.
Stručni savjetnik
+385 21 557 833
+385 99 255 7836
andrea.ilicic@mefst.hr

 Zakoni i podzakonski propisi    
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) [pdf]
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) [pdf
 • Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) [pdf]
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) [pdf]
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/2021) [pdf]
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022) [pdf]
 • Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/2019) [pdf]
 • Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 66/2020) [pdf]
 • Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) [pdf]  
 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) [pdf]
 • Izmjene Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (NN 52/2020) [pdf]
 • Sporazum o dodatku na plaću zaposlenicima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (NN 122/2019) [pdf]
Interni akti
 • Statut Medicinskog fakulteta u Splitu [pdf]​
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (studeni 2021.) [pdf]
 • Pravilnik o radu (rujan 2019.) [pdf]
 • Pravilnik o stalnom medicinskom usavršavanju (rujan 2006.) [pdf]
 • Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine - Sabbatical (veljača 2015.) [pdf]
 • Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu (lipanj 2017.) [pdf]
 • Odluka o trajanju i rasporedu te evidenciji radnog vremena [pdf]
Obrasci

Izjava o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza [pdf]
Izvješće o prijeđenoj udaljenosti prilikom dolaska na posao i odlaska s posla [pdf]
Ispiši stranicu