Povjerenstvo za kadrove

ČLANOVI:
1. prof. dr. sc. Maja Valić, predsjednica 
2. izv. prof. dr. sc. Marko Vulić, zamjenik predsjednice 
3. prof. dr. sc. Katarina Vukojević
4. prof. dr. sc. Ozren Polašek
5. prof. dr. sc. Tina Tičinović Kurir
6. prof. dr. sc. Ivana Goić Barišić
7. doc. dr. sc. Ivica Bilić

KONTAKT:
Za izbore u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja:
Andrijana Lončar, struč. spec. admin. publ.                 Ana Rančić Selak, mag. iur.
andrijana.loncar@mefst.hr                                            ana.rancic.selak@mefst.hr
021/ 557-836                                                                    021/557-833

Za izbore u znanstvena zvanja:
Andrea Iličić, mag. iur.
andrea.ilicic@mefst.hr
021/557-833

Rok za predaju dokumenata: zadnji radni dan u tekućem mjesecu (predmet se evaluira sljedeći mjesec na Povjerenstvu za kadrove)
NAPOMENA: Molimo pristupnike da Potvrdu o ineksiranosti i citiranosti radova (bibliometrijska potvrda) zatraže u našoj Medicinskoj knjižnici. 


Novosti

Molimo izvjestitelje da pripreme obrazac za čitanje na fakultetskom vijeću prema navedenim primjerima:
a) obrazac za izbor u znanstveno zvanje
b) obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje.Dokumenti i obrasci:
Zakoni, pravilnici i ostali dokumenti od interesa za rad povjerenstva
Obavijest o promjeni Pravilnika (pdf)

Upute pokretanja postupaka izbora u zvanja (doc)
Kratki hodogram početka izbora (pdf)

Dokumenti i obrasci za prijavu (dokumenti za pristupnike/kandidate)
Dokumenti i obrasci za evaluaciju kandidata (ispunjava Povjerenstvo za kadrove)
Izvješća koja popunjavaju članovi stručnog povjerenstva

Shema datuma izbora staro vs novo (pdf)
Odluka o troškovima (pdf)
Primjer uplatnice za izbor u znanstveno zvanje (pdf)
Kliničke katedre - nastavne norme (xslx)

Ispiši stranicu