Povjerenstvo za kadrove


Članovi povjerenstva:

prof. dr. sc. Maja Valić,
prof. dr. sc. Ivana Goić Barišić,
prof. dr. sc. Darko Modun,
prof. dr. sc. Tina Tičinović Kurir,
prof. dr. sc. Marko Vulić,
izv. prof. dr. sc. Ivan Galić,
izv. prof. dr. sc. Ivica Bilić,
izv. prof. dr. sc. Tea Galić,
doc. dr. sc. Doris Rušić,

Administrator:                 

Andrea Iličić, mag. iur.
+385 21 557 833
+385 99 255 7836
andrea.ilicic@mefst.hr


Važne napomene:

1. Rok za predaju dokumenata: zadnji radni dan u tekućem mjesecu (predmet se evaluira sljedeći mjesec na sjednici Povjerenstva za kadrove)
2. Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova (bibliometrijska potvrda) potrebno je zatražiti u našoj Medicinskoj knjižnici. 
3. Dokumentacija (papirnata i elektronički predana) koja nije cjelovita, kao i dokumentacija koja nije složena i predana u skladu s uputama neće se uzeti u razmatranje i bit će vraćena.


Novosti

U Narodnim novinama br. 119/22 od 14. listopada 2022. godine, objavljen je Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti čije odredbe stupaju na snagu 22. listopada 2022. godine, osim članka 108. (Prekršajne kazne u eurima) koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

Molimo izvjestitelje da pripreme obrazac za čitanje na fakultetskom vijeću prema navedenim primjerima:
a) obrazac za izbor u znanstveno zvanje
b) obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje.


Dokumenti i obrasci:
Zakoni, pravilnici i ostali dokumenti od interesa za rad povjerenstva
Obavijest o promjeni Pravilnika (pdf)

Upute pokretanja postupaka izbora u zvanja (doc)
Kratki hodogram početka izbora (pdf)

Dokumenti i obrasci za prijavu (dokumenti za pristupnike/kandidate)
Dokumenti i obrasci za evaluaciju kandidata (ispunjava Povjerenstvo za kadrove)
Izvješća koja popunjavaju članovi stručnog povjerenstva

Shema datuma izbora staro vs novo (pdf)
Odluka o troškovima (pdf)
Primjer uplatnice za izbor u znanstveno zvanje (pdf)
Kliničke katedre - nastavne norme (xslx)

Ispiši stranicu