Predavači

Predavači
(Osnovna razina)
Prof. Darko Modun; Leader of the Summer School
Prof. Zoran Đogaš
Prof. Dijana Vican
Prof. Nada Čikeš
Assoc. Prof. Renata Pecotić
Assist. Prof. Joško Božić
Prof. Valdi Pešutić Pisac
Assist. Prof. Varja Đogaš
Assoc. Prof. Slavica Kozina
Assoc. Prof. Vesna Šendula Jengić
Assist. Prof. Ana Šešelja Perišin, MPharm
Josipa Bukić, MPharm
Doris Rušić, MPharm
Dario Leskur, MPharm
 
Predavači
(Napredna razina)
Prof. Darko Modun; Leader of the Summer School
Assist. Prof. Ana Šešelja Perišin, MPharm
Josipa Bukić, MPharm
Doris Rušić, MPharm
Dario Leskur, MPharm
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu