Dodijeljene Državne nagrade za znanost za 2021.g.

Dodijeljene Državne nagrade za znanost za 2021.g.

Čestitamo!
prof. dr. sc. Željko Dujić  
prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir
ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 75/21.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 3. sjednici održanoj 21. studenoga 2022. godine donio je   

ODLUKU O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST ZA 2021. GODINU   

Među ostalima, nagrade su dobili:

prof. dr. sc. Željko Dujić, redoviti profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, nagrađuje se nagradom za životno djelo iz područja biomedicine i zdravstva. Glavni znanstveni interes profesora Dujića je humana fiziologija u području utjecaja okoliša na ljudsko tijelo (hipoksija, hiperoksija, hiperkapnija, hiperbarija, SCUBA i ronjenje na dah, tjelovježba itd.). Objavio je više od 180 radova u vodećim međunarodnim časopisima i spada među najcitiranije znanstvenike iz fiziologije ronjenja. Njegov znanstveni doprinos odnosi se na sljedećih šest područja istraživanja humane fiziologije:
1) utjecaj slezene pri dugotrajnom zadržavanju daha prilikom ronjenja te pri aktivaciji simpatičkoga živčanog sustava,
2) karakterizacija simpatičkih neurona tijekom dugotrajnog zadržavanja daha u vrhunskih ronilaca na dah i bolesnika sa zatajenjem srca,
3) cerebrovaskularne adaptacije tijekom ekstremne hipoksije,
4) utjecaj nevoljnih kontrakcija respiracijskih mišića na povećanje perfuzije mozga u ekstremnoj hipoksiji,
5) pojava asimptomatskih patofizioloških promjena u funkciji endotela većih arterija, srca i pojave edema pluća nakon SCUBA ronjenja, te
6) novačenje intrapulmonalnih šantova nakon SCUBA ronjenja i pojava arterijalizacije venskih plinskih mjehurića s opasnošću od embolizacije vitalnih organa.
Svoja bazična otkrića uspješno je primijenio u kliničkoj praksi u bolesnika sa zatajenjem srca, hipertenzijom, kroničnom plućnom bolešću, moždanim udarom, tetraplegijom te opstruktivnom apnejom u snu. Profesor Željko Dujić jedan je od najpoznatijih hrvatskih fiziologa i priznati stručnjak. Uz njegov znanstveni doprinos istiće se i njegov vrijedan doprinos međunarodnoj afirmaciji Medicinskog fakulteta i cijelog Sveučilišta u Splitu.

prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, međunarodno je prepoznata znanstvenica u području autofagije nagrađuje se godišnjom nagradom za znanost. U 2021. godini objavila je dva znanstvena rada od kojih je jedan originalni znanstveni rad u kojemu se prikazuje otkriće uloge receptora BNIP3L/NIX u procesu uklanjanja mitohondrija, a drugi je pregledni rad kojim se predstavljaju dosadašnje spoznaje o ulozi spomenutog receptora u mitofagiji. Navedeni radovi dio su višegodišnjega predanog istraživanja procesa autofagije kao staničnog mehanizma diferencijacije, održavanja metaboličkog zdravlja, uklanjanja tumorskih stanica, ograničavanja upalnog procesa, prevencije neurodegeneracije i općenito procesa koji usporavaju starenje i pojavu bolesti. Međunarodna prepoznatljivost dosadašnjih istraživanja ogleda se u broju citata te u činjenici da je prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir jedna od autorica smjernica za analizu autofagije. 


Izvor:MZO
Ispiši stranicu