Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica IPA-Mostar, BiH

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica IPA-Mostar, BiH


Novi rok prijave: 12. 12. 2018.

Produžetak: Natječaja za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica IPA-Mostar, BiH

 

Produžuje se Natječaj dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica IPA-Mostar, BiH kojeg je Sveučilište objavilo 14.11.2018. godine


Novi rok prijave: 12. 12. 2018.

Tekst natječaja

Upute za natječaj

Erasmus+ vodič


Mobilnost se može realizirati po objavi rezultata (konačne Odluke) do zaključno s  15.7.2020.

Cjelokupnu dokumentaciju za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training) možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta.


izvor:UNIST

Ispiši stranicu