Dobitnici Nagrade za znanost i umjetnost Sveučilišta u Splitu

Senat Sveučilišta u Splitu je na svojoj 34. sjednici održanoj 26. siječnja 2017. godine pod točkom 7. dnevnog reda donio odluku o dodjeli Nagrada za znanost i umjetnost Sveučilišta u Splitu, pri čemu su nagrađena tri znanstvenika Medicinskog fakulteta:
 
prof. dr. sc. Željko Dujić, prof. dr. sc. Ana Marušić te izv. prof. dr. sc. Ozren Polašek.
 
Čestitamo!
 
Osnovni kriterij za dodjelu nagrada je bio znanstvena produktivnost autora/ice iskazana u Thomson Reuters Web of Science bazi, te je sukladnom tome i napravljen popis najproduktivnijih znanstvenika u skladu s uobičajenom podjelom prema priznatim znanstvenim područjima. Obzirom na iznimnu produktivnost brojnih znanstvenika splitskog Sveučilišta, za dodjelu Nagrade primjenjeni su i dodatni kriteriji kao što je produktivnost u 2015. godini,  broj znanstvenika Sveučilišta u Splitu koji su zastupljeni unutar pojedinog znanstvenog područja, doprinos pojedinog područja ukupnoj izvrsnosti Sveučilišta u Splitu, zvanje autora/ice, pri čemu se posebna pažnja posvetila znanstvenim novacima, te matična institucija.
 
Popis svih nagrađenih možete pogledati ovdje. Ispiši stranicu