Laboratorij za istraživanje ranog razvoja čovjeka

Laboratorij za istraživanje ranog razvoja čovjeka

Istraživanja vremenskog i prostornog izražaja genskih proizvoda- bjelančevina

Laboratorij za istraživanje ranog razvoja čovjeka

 Laboratory for early
human development
Voditeljica 
  
Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
 
Opis istraživanja
Istraživanja vremenskog i prostornog izražaja genskih proizvoda- bjelančevina, koje su uključene u regulaciju ranog razvoja čovjeka, presudna su za razumijevanje uloge tih gena u normanom razvoju i oblikovanju različitih ljudskih tkiva i organa. Znanje o njihovom normalnom obrascu pojavljivanja, istraženom direktno u ljudskim tkivima, važna su u razotkrivanju mogućih mehanizama nastanka anomalija i bolesti koje se pojavljuju kao posljedica poremećenog razvoja čovjeka. Najvažnije područje našeg interesa je analiza izražaja pro-apoptotskih, anti-apoptotskih i mitotskih razvojnih čimbenika, intermedijarnih filamenata, čimbenika rasta, koštanih morfogenetskih bjelačevina i specifičnih receptora tijekom razvoja ljudske kralježnične moždine, spinalnih ganglija, bubrega, ovarija, gornje i donje čeljusti, zuba, hipofize i oka, primjenom imunohistokemijskih i morfoloških tehnika. Posebna pažnja posvećuje se putovima diferencijacije specifičnih staničnih linija od nezrelih staničnih populacija. Ultrastrukturne osobitosti apoptotskih i mitotskih stanica te njihova raspodjela u tkivima tijekom razvoja, kao i pojava primarne cilije u bubrežnim kanalićima, kralježničkoj mozdini i čeljusti također će se analizirati. Dodatno će se istraživati prirođene bolesti bubrega i urotrakta (CAKUT) na knock-out modelu miša isključivanjem gena odgovornog za CAKUT. Prepoznavanje gena koji sudjeluju tijekom ranog ljudskog razvoja također ima važnu primjenu u kliničkoj praksi zbog bliskog odnosa razvojne plastičnosti i neoplazme. Stoga će se razvoj tumora i neke anomalije i bolesti koje su posljedica poremećenog prostornog i vremenskog izražaja istraživanih genskih čimbenika, klinički pratiti u ranom djetinjstvu i odrasloj dobi.

Projekti
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Katarina Vukojević
Izvor financiranja:  HRZZ
Ugovor o dodjeli sredstava Zaklade potpisan 16.1.2018.
Početak projekta: 1.2.2018.
Kraj projekta: 31.1.2022.
Suradnici na projektu: Sandra Kostić, Snježana Mardešić, Fila Raguž, Sandra Zekić Tomaš, Nenad Kunac, Mirna Saraga-Babić, Ivana Restović, Violeta Šoljić, Boris Kablar, Simone Sanna-Cherchi, Merica Glavina Durdov, Marijan Saraga, Joško Petričević, Vlatka Martinović, Anita Racetin

svi zainteresirani za volontiranje u Laboratoriju i stjecanje iskustva u istraživanju razvoja bubrega i urotrakta mogu se javiti na mail voditeljici projekta katarina.vukojevic@mefst.hr 


Genski izražaj u ranom razvoju čovjeka
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirna Saraga-Babić
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ 
Trajanje projekta: 2007. - 2012.

*cjelovitu listu projekata možete vidjeti preko poveznice

Članovi tima/ suradnici
prof. dr. sc. Mirna Saraga-Babić, dr. med, glavni istraživač CV [HREN]
prof. dr. sc. Katarina Vukojević, voditelj laboratorija [CV]
doc. dr. sc. Snježana Mardešić, dr. med., suradnik [CV]
doc. dr. sc. Sandra Kostić, mag.ing.mol. biotehn., suradnik [CV]
doc. dr. sc. Natalija Filipović, dr. vet. med., suradnik
prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr. med., suradnik
prof. dr. sc. Ivana Bočina, prof. biologije i kemije, suradnik
dr. sc. Ivana Restović, prof. biologije i kemije, suradnik
Nela Kelam, mag.educ.biol.et.chem., doktorand
mag. ing. Marica Maretić, dipl.ing.kemije, suradnik 
Foto album 

Planovi budućih istraživanja 
Prirođene anomalije bubrega u urotrakta na knock-out modelu miša; genski izražaj kandidat gena za bolesti bubrega i urotrakta; dijabetes i bolesti bubrega; genski izražaj tijekom normalnog embrionalnog i fetalnog razdoblja različitih organskih sustava; blizak odnos razvojne plastičnosti i novotvorina; blizak odnos razvojnih procesa i kroničnih bolesti starenja.
 

Izabrane publikacije i doktorski radovi 

 

Područja istraživanja: Human embryo, development, apoptosis, proliferation, differentiation, CAKUT, carcinogenesis, immunohistochemistry, immunofluorescence, histology

Ispiši stranicu