Služba za nabavu


Ana Jeličić, mag. ing. aedif. - voditeljica službe za nabavu
tel: 021/557-927
mob: 091/1557-927
ana.jelicic@mefst.hr

Valentina Tadić, dipl. oecc - stručni savjetnik
tel: 021/557-937
valentina.tadic@mefst.hr

Postupci jednostavne nabave (link)
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (link)

Dokumenti / obrasci
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (pdf)
- Naputak za postupanje prilikom nabave robe i usluga (pdf)
- Zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabave (doc)
- Zahtjevnica - obrazac (pdf) (doc)
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (pdf)
- Evidencija bagatelne nabave za 2014. godinu (doc)

Plan nabave 2023. (pdf)

Plan nabave 2022. (pdf)
1. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2022. (pdf)
​2. Izmjena plana nabave za 2022. (pdf)
3. Izmjena plana nabave za 2022. (pdf)


Od 14.02.2024. vrijedi sljedeći popis o postojanju sukoba interesa:

Temeljem članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
  • Poliklinika Otorinanova d.o.o., Gospinica 1, Split, OIB: 45863676506
  • Obrt za usluge SFINGA, Kraj gospe od Soca 2, Split, OIB: 24403620977
  • PICIGIN d.o.o., Gospinica 42, Split, OIB: 45084774688
  • OPTIMUS DENTAL d.o.o., Poljička cesta 28A, Split, OIB: 79846894337
  • Prolić dent d.o.o., Majurina 15, 21215 Kaštel Lukšić, OIB: 93012026046
  • VITA LONGA d.o.o., Vinogradska 72, 21000 Split, OIB: 30744314881
Ispiši stranicu