Služba za nabavu


Ana Jeličić, mag. ing. aedif. - voditeljica službe za nabavu
tel: 021/557-927
mob: 091/1557-927
ana.jelicic@mefst.hr

Valentina Tadić, dipl. oecc - stručni savjetnik
tel: 021/557-937
valentina.tadic@mefst.hr

Postupci jednostavne nabave (link)
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (link)

Dokumenti / obrasci
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (pdf)
- Naputak za postupanje prilikom nabave robe i usluga (pdf)
- Zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabave (doc)
- Zahtjevnica - obrazac (pdf) (doc)
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (pdf)
- Evidencija bagatelne nabave za 2014. godinu (doc)

Plan nabave 2023. (pdf)

Plan nabave 2022. (pdf)
1. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2022. (pdf)
​2. Izmjena plana nabave za 2022. (pdf)
3. Izmjena plana nabave za 2022. (pdf)

Od 30. 6. 2023. vrijedi sljedeći popis o postojanju sukoba interesa:

Temeljem članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

- Poliklinika Otorinanova d.o.o., Gospinica 1, Split, OIB: 45863676506
- Obrt za usluge SFINGA, Kraj gospe od Soca 2, Split, OIB: 24403620977
- POLIKLINIKA KALIBOVIĆ GOVORKO d.o.o, Rooseveltova 52, Split, OIB: 63362866425
- PICIGIN d.o.o., Gospinica 42, Split, OIB: 45084774688
- OPTIMUS DENTAL d.o.o., Poljička cesta 28A, Split, OIB: 79846894337
- Centar za medicinsko vještačenje d.o.o., Ljubićeva 33A, OIB: 93222342278
- POLIKLINIKA DR. KARELOVIĆ d.o.o., Put Žnjana 41, Split, OIB: 67268554534
- ORIGO ZDRAVLJE d.o.o., Ulica kneza Branimira 71E, Zagreb, OIB: 35727386182
- Zdravko Perko j.d.o.o., 27. rujna 4a, 21209 Mravince, OIB: 03348856399
- Doctum d.o.o., Eugena Kumičića 2, 51410 Opatija, OIB: 14830979181
Ispiši stranicu