Zanima vas TRIBE?

Upis na studij TRIBE

Zašto biste se upisali na TRIBE?

Studij TRIBE je najuspješniji poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta u Splitu prema mjerljivim indikatorima uspješnosti. Ima najveću uspješnost završetka studija (doktoriranja) i jedini je poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta u Splitu koji je dobio ocjenu visoke kvalitete Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) na reakreditaciji poslijediplomskih studija koja je provedena u prosincu 2016. godine. Na istoj reakreditaciji, koja je provedena u cijeloj Hrvatskoj, osim studija TRIBE u području biomedicine i zdravstva još je samo doktorski studij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta dobio oznaku visoke kvalitete.
Rezultate TRIBE-a ne možemo usporediti s ostalim poslijediplomskim doktorskim studijima u Hrvatskoj jer podatci o uspješnosti drugih ustanova nisu javno dostupni. Čak ni podatci Državnog zavoda za statistiku o broju upisanih doktoranada i broju obranjenih doktorata ne prikazuju se na način koji bi omogućio analizu uspješnosti po ustanovama. Gruba procjena koja se može napraviti temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku govori da u Hrvatskoj doktorira 20% upisanih studenata na doktorske studije.
Stoga, ako želite svoje poslijediplomsko obrazovanje nastaviti na izvrsnom mjestu, tamo gdje su vam najveće šanse za uspješan doktorat, i tamo gdje će vam se voditelji studija i nastavnici posvetiti i više nego biste možda htjeli, onda bi vas trebao zanimati upis na TRIBE.

Postotak uspješnosti studenata koji upišu TRIBE
Do 8. ožujka 2024. na studiju TRIBE obranjeno je 89 doktorata. Ako ne računamo studente koji još pohađaju nastavu iz zadnje tri akademske godine (jer poslijediplomski studij traje tri godine), od 2010/2011 do 2020/2021 (prvih 11 generacija) na TRIBE je upisano 146 studenata. Od upisanih studenata, 15 je ispisano. Dakle, u prvih 11 generacija doktoriralo je 89/131 (67,9%) studenata TRIBE-a, i na to smo vrlo ponosni. To su rezultati bolji od prosječnih rezultata doktoranada u SAD-u.

Tko je dobar kandidat za upis na studij TRIBE?
Za upis na TRIBE ne zanima nas vaš prosjek ocjena. Najvažnija je vaša motivacija, interes za znanost, znanstveno produktivan mentor i detaljno definiran protokol doktorskog istraživanja. Ako to sve imate, ili ako imate dobar plan kako da to uskoro definirate, javite nam se bilo kad tijekom godine; volimo razgovarati s potencijalnim novim studentima. Studij TRIBE je vrlo specifičan po visokim očekivanjima od studenata i mentora. Za prijavu za upis studenti i mentori trebaju pripremiti protokole barem dva srodna istraživanja na engleskom jeziku koja namjeravaju provesti tijekom doktorata. Protokoli istraživanja koje nam šalju studenti i mentori kritički se procjenjuju čim se kandidati prijave jer je cilj pomoći kandidatima i mentorima oblikovati metodološki kvalitetne i provedive planove istraživanja. Procjena vaših protokola istraživanja često uključuje postavljanje velikog broja pitanja, traženje pojašnjenja i predlaganje promjena za koje se očekuje da kandidati na njih odgovore. Ako se samo želite upisati na poslijediplomski studij i onda tek nakon upisa na takav studij razmišljati što biste mogli istraživati i tko bi vam mogao biti mentor, ili ako ne želite nikakve kritičke osvrte na vaše planove istraživanja, onda TRIBE nije za vas. TRIBE je osmišljen kao intenzivan studij koji upisuje mali broj studenata, s kojima se intenzivno radi još i prije upisa, čiji se napredak intenzivno nadzire i koji cijene konstruktivnu kritiku. 

Jesmo li mi kompetentni za procjenu vašeg protokola istraživanja?
Dogodilo nam se nekoliko puta da se kandidati i mentori uvrijede nakon što dobiju naše povratne informacije o svojim prijedlozima istraživanja, uz komentare da voditelji studija TRIBE nisu kompetentni za procjenu njihovih istraživanja. Mi ne trebamo imati kliničko iskustvo da bismo vidjeli da neke teme imaju ozbiljnih metodoloških problema, da su metode nejasno opisane, da hipoteze nisu u skladu s ciljevima, da je navedena literatura stara više od 10 godina, da su neka istraživanja preskupa da bi bila realno provediva. Znanstvenom metodologijom vladamo poprilično dobro pa možemo uočiti velike manjkavosti različitih istraživanja. Po potrebi u procjenu prijedloga istraživanja uključujemo i druge nastavnike studija TRIBE, pa se čak ponekad prijedlozi istraživanja šalju i na vanjsku recenziju koju će za nas obaviti stručnjaci iz područja. Ako se vama i vašim mentorima ne sviđa naš način rada, ima i drugih poslijediplomskih studija na svijetu.

Najvažniji dio prijave za upis: protokoli istraživanja i izvrstan mentor
Bez obzira na to koji doktorski studij upisali, ispiti koje ćete položiti nisu dovoljni za doktorirati. Ako ste završili dodiplomski/diplomski studij, nema sumnje da ćete uspješno položiti i sve ispite na poslijediplomskom studiju - ali nećete doktorirati bez dovršenog istraživanja i objavljenih radova. Medicinski fakultet u Splitu ima vrlo stroge uvjete za obranu doktorata - dva objavljena rada u časopisima indeksiranim u Current Contentsu ili Web of Science, čiji je čimbenik odjeka (engl. Journal Impact Factor, JIF) veći od 1 i na kojima je pristupnik prvi autor. Da biste ispunili taj uvjet, treba vam mentor koji će za vas imati vremena i koji je znanstveno produktivan. Stoga je najvažniji uvjet za upis na TRIBE detaljan protokola istraživanja koje namjeravate provesti i izvrstan mentor.

Zašto za prijavu na TRIBE kandidat treba pripremiti protokole najmanje dva istraživanja i to na engleskom jeziku?
Na zadnjoj reakreditaciji doktorskih studija, generalna kritika reakreditacijskog povjerenstva za sve doktorske studije bila je da se brojni doktorati temelje samo na jednom malom istraživanju. Stoga smo na TRIBE-u odlučili odgovoriti na tu kritiku reakreditacijskog povjerenstva odlukom da se ubuduće kandidati trebaju prijaviti za TRIBE s protokolima barem dva srodna istraživanja, i to na engleskom jeziku. Izradom dva istraživanja iz srodne teme doktorat će biti bolji, student će steći više iskustva u provedbi i objavi istraživanja. Isto tako će odmah s radovima iz doktorata riješiti uvjet Medicinskog fakulteta u Splitu o objavi dva rada kao uvjet za obranu doktorata. Ti radovi vam neće propasti - trebat će vam radovi i za napredovanje pa je dobro da imate već barem dva rada objavljena iz doktorata.
Protokol se piše na engleskom jer ćete znanstveni rad jednog dana u časopisu morati objaviti na engleskom jeziku. Stoga je pisanje protokola za TRIBE, koji uključuje pisanje uvoda i metoda, zapravo priprema za objavu vašeg budućeg znanstvenog rada. To nam je i test koliko dobro znate engleski jezik.
Važno nam je imati uvid u vaše protokole istraživanja prije upisa na studij jer smo tijekom niza godina rada na ovom studiju uvidjeli da mnoge ideje zvuče dobro kad se o njima načelno piše u kratkom motivacijskom pismu ili u razgovoru. Ali kad te ideje treba oblikovati u provedivo istraživanje, s korektnom znanstvenom metodologijom, onda tu često nastanu problemi. Mnogi svoje ideje ne znaju oblikovati u dobar znanstveni protokol. Stoga nam je procjena vaših protokola bitna kako bismo proveli selekciju za upis na studij.
Nadalje, priprema protokola prije upisa na studij će vama dati dobar uvid u to kako je surađivati s osobom koju ste izabrali za mentora. Ako ta osoba s vama lijepo surađuje na izradi protokola, onda je to obećavajuća priča. Izvrstan mentor je jedna od najbitnijih stavki za put do doktorata.

Tko je izvrstan mentor?
Prilkom odabira mentora vodite računa o tome da to treba biti znanstveno aktivna osoba koja je po mogućnosti već imala iskustva u mentoriranju doktorskih radova. Ukoliko razmatrate neku osobu kao mentora, provjerite najprije na PubMed-u što je ta osoba objavila do sada, i ako vidite mnogo radova u međunarodnim časopisima na kojima je ta osoba zadnji autor, to je dobar kandidat za mentora. U međunarodnoj znanstvenoj zajednici je zadnje autorstvo rezervirano za voditelja istraživanja, odnosno mentora.
Ako pak nakon uvida u radove potencijalnog mentora vidite da se radi o osobi koja ima malen broj radova, koja u zadnjih pet godina nije objavila ništa ili gotovo ništa, ili koja ima gotovo sve radove u hrvatskim časopisima, od takve osobe u pravilu je teško očekivati odgovarajuće mentorstvo. Na doktorskom studiju na MEFST-u vi trebate objaviti dva rada u međunarodnim časopisima s čimbenikom odjeka većim od 1. Ako vaš mentor kao voditelj/ica istraživanja (zadnji autor) nije objavio/la više takvih radova u zadnjih par godina, onda možda nije realno očekivati da će dva takva rada objaviti s vama u sljedeće tri godine koliko traje doktorski studij.

Mogu ja to sam/a?
Često nam na razgovore za upis na TRIBE dolaze potencijalni kandidati koji planiraju sami neke teme istraživanja pa im je plan naknadno naći mentora koji će ih na tome mentorirati. To je potpuno pogrešan i obrnut pristup. Trebate početi od mentora - nađite najprije izvrsnog mentora pa zajedno s mentorom planirajte istraživanje. Za osmišljavanje dobro ustrojenog istraživanja nužno je znanje iz znanstvene metodologije. Dio tog znanja steći ćete na doktorskom studiju, ali ključan dio vam mora prenijeti mentor.
Mentor vam treba biti znanstveni roditelj, osoba koja će vam se posvetiti kad vam je to potrebno i koja će vam pomoći u mukotrpnom procesu od izrade plana istraživanja, do provedbe i objave radova, ali biti i stroga kad vas treba potaknuti. Mentor za vas mora imati vremena. Ako već u početnoj komunikaciji s potencijalnim mentorom vidite da komunikacija baš nije idealna, nemojte misliti da će se to kasnije promijeniti.

Što je protokol istraživanja?
Protokol istraživanja obuhvaća uvod u problematiku istraživanja, ciljeve i metode, potkrijepljene odgovarajućim literaturnim referencama. Obrazac za pisanje protokola istraživanja za studij TRIBE možete naći ovdje. Odmah prilikom pisanja plana istraživanja isplanirajte opsežnija istraživanja, odnosno barem dva zasebna istraživanja koja ćete moći objaviti u najmanje dva zasebna znanstvena rada jer vam za obranu doktorata trebaju dva objavljena rada.

Mogu li se na TRIBE upisati kandidati koji nisu završili prethodni studij iz područja biomedicine?
Mogu. Međutim, TRIBE, odnosno Medicinski fakultet u Splitu, može jedino dodijeliti doktorat iz područja biomedicine i zdravstva. Stoga vaše istraživanje treba biti iz područja biomedicine i zdravstva, i vaši radovi trebaju biti objavljeni u časopisima čiji članci se mogu naći na PubMed-u.

Studente koji ne napreduju ispisat ćemo sa studija
Nakon upisa na TRIBE neki studenti, nažalost, kroz dulje vrijeme imaju minimalan ili nikakav napredak u provedbi istraživanja. Objašnjenja studenata za izostanak napretka različita su; uglavnom studenti navode da nemaju vremena za istraživanje zbog različitih privatnih i poslovnih okolnosti. Te nepovoljne okolnosti nekad su nastale nakon upisa na studij, a nekad vidimo da su postojale i prije, ali studenti nisu dobro procijenili svoju osobnu situaciju i motivaciju. Bez obzira na to koje privatne i poslovne situacije ometaju zadovoljavajući napredak studenta, ako student ne napreduje na svojim istraživanjima, onda nema smisla da gubi vrijeme i novac na doktorski studij kojem se u tom trenutku ne može posvetiti. Studente koji nemaju zadovoljavajući napredak kroz dulje razdoblje ispisat ćemo sa studija. Ako u jednoj akademskoj godini student ne položi izvješće o napretku, onda treba upisati ponavljanje godine. Ako student u dvije akademske godine nije uspio položiti izvješće o napretku, takve studente ispisujemo. Ne želimo da studenti budu na studiju zbog plaćanja školarine nego želimo studente koji će solidno i kontinuirano napredovati prema doktoratu.

Uvjeti upisa u prvu, drugu i treću godinu studija TRIBE
Za upis na studij potreban je definiran protokol istraživanja i izjava mentora o spremnosti za mentoriranje. Za upis u drugu godinu studija nužno je položiti sve predmete prve godine. Za upis u treću godinu nužno je položiti sve predmete druge godine.

Prijava teme doktorata i obrana doktorata
Uvjeti za prijavu teme doktorata i obranu doktorata definirani su fakultetskim Pravilnikom iz listopada 2020. i njegovoj dopuni iz veljače 2022. Detaljne informacije o prijavi teme mogu se naći na stranici Pisanje prijave teme doktorata.

Kad će biti sljedeći natječaj za upis na studij?
Natječaj za upis obljavljuje se svake godine tijekom ožujka i traje do 15. rujna. Kandidati zainteresirani za upis na TRIBE u sljedećoj akademskoj godini mogu se u svako doba e-poštom javiti voditeljima studija za savjet vezano za odabir mentora i pripremu teme doktorata kako bi imali veće šanse za upis na studij.

Što ako se ove godine ne upišem na TRIBE? Mogu li se prijaviti opet?
Nije bitno hoćete li se na TRIBE upisati ove ili sljedeće godine. Doktorski studij traje tri godine, ali još nikad nam se nije dogodilo da netko nije doktorirao jer nije položio neki predmet. Ljudi ne uspjevaju doktorirati ako ne završe i ako ne objave svoje znanstvene radove. Dakle, ključno je za uspjeh na doktorskom studiju imati kvalitetan protokol istraživanja i dobrog mentora. Jedini razlog zašto se ne biste upisali na TRIBE jesu loši protokoli istraživanja. Neki protokoli su nepopravljivi i kandidatima predložimo da potpuno promjene planiranu temu istraživanja. Neki imaju značajne probleme u protokolu, i protokol prema našoj procjeni treba radikalno popraviti, ali to prema našoj procjeni nije moguće u kratkom roku. U takvim slučajevima ćemo vam predložiti popravak protokola i javljanje na novi natječaj sljedeće godine. U međuvremenu smo vam na raspolaganju za pogledati novu verziju protokola čim ih popravite.

Tehnički detalji
Upis studenata koji nisu iz Splita
Tko može biti mentor na doktoratu?
Školarina
Upisi u prvu i više godine
Razlikovna godina
Priznavanje predmeta sa specijalističkih i drugih poslijediplomskih studija
Prijelaz s drugog studija
Individualizirani program
Ponavljanje godine
Otvaranje e-pošte i AAIedu identiteta


  Ispiši stranicu