3DAI - Istraživanje digitalnih tehnologija u medicini

3DAI - Istraživanje digitalnih tehnologija u medicini

Inovacije, modernizacija i optimizaciju dijagnostičkih, kirurških, terapijskih i rehabilitacijskih procesa i alata.

3DAI - Istraživanje digitalnih tehnologija u medicini  

 3DAI - digital technology in med 
Voditelj: dr. sc. Zvonimir Boban, mag.phys.

Glavni istraživač:
Arsen Ivanišević, dr. med., spec. Ortopedije i traumatologije
 

Opis istraživanja

Istraživanje 3DAI skupine usmjereno u transdisciplinarni razvoj, inovacije, modernizaciju i optimizaciju dijagnostičkih, kirurških, terapijskih i rehabilitacijskih procesa i alata u RH i svijetu. Prepoznajemo neiskorištene mogućnosti strojnog učenja, 3D i sličnih tehnologija u unapređenju i inoviranju medicinskih proizvoda i procesa u bolnicama RH i globalno. Želja nam je stvoriti uvjete, klimu i mogućnost da se definira razvojno-istraživački proces koji omogućuje jednostavnije prototipiranje te dolazak do finalnih i patentabilnih proizvoda kao što su kirurški instrumenti, implantati, digitalni alati i tehnologije za mobilnost pacijenta. Želimo stvoriti ozračje koje će zainteresiranima za razvoj medicinskih tehnologija omogućiti "know-how" iz aspekta stvaranja, razrade i procesa patentiranja i certificiranja fizičkih ili digitalnih proizvoda.
Istraživački tim se sastoji od mladih istraživača, liječnika i inženjera s dovoljno iskustva da uoče problematiku i tehnološke nedostatke u procesu liječenja te ponude nova idejna rješenja. Posjeduje interdisciplinarne vještine koje omogućuju adekvatnu razradu i optimizaciju proizvoda koji u finalnoj fazi idu u prilog financijske uštede pacijentu i bolnici, smanjenje vremena operacije, komplikacija i hospitalizacije, ubrzanog oporavka i povećanja zadovoljstva pacijenta.

 
Članovi tima/ suradnici
Arsen Ivanišević, dr. med., spec. Ortopedije i traumatologije, glavni istraživač
dr. sc. Zvonimir Boban, mag.phys., voditelj
doc.dr.sc. Ivo Marinić-Kragić, dipl.ing.el
dr. sc. Josip Vrdoljak, dr. med.
dr. sc. Krste Borić, dr. med., spec. Ortopedije i traumatologije
Ivan Bilić, dr. med., spec. Ortopedije i traumatologije
Josip Jurić, dipl.ing.el
dr.sc. Andrej Bašić, dipl.ing.el
 
Planovi budućih istraživanja 
  • Unapređenje autonomije i mobilnosti pacijenata i osoba otežane pokretljivosti primjenom koncepta inovativnog univerzalnog stropnog dizala
  • Intraoperacijska navigacija primjenom inovativnog digitalnog alata
  • Unapređenje repozicije prijeloma primjenom inovativnog serklažnog modularnog držača
  • Zbrinjavanje prijeloma primjenom inovativnog serklažnog implantata
  • Rehabilitacija pacijenata, starijih osoba i osoba s disfunkcijom kuka primjenom inovativnog egzoskeleta

Područja istraživanja: Područja od interesa: 3d printing, 3d scanning, CAD software dizajn i implementacija, CNC obrada, korištenje MSCT/MR DICOM podataka, artificial intelligence, machine learning, VR/AR/XR, Hololens, prototipiziranje i inovacije u ortopediji i traumatologiji, korištenje gyro/accelerometra u kirurgiji, robotika, egzoskeleti

Ispiši stranicu