Natječaj

SVEUČILIŠTE U SPLIT

MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI

STUDIJ U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

KARDIOLOGIJA – za doktore medicine s rješenjem Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju iz kardiologije koji su završili prvu godinu specijalizacije.

15 polaznika

Dokumentacija za prijavu:
  1. Diploma o završenom sveučilišnom studiju medicine, odnosno drugom srodnom studiju (preslika),
  2. Rješenje o specijalizaciji (preslika),
  3. Izjava ustanove o plaćanju troškova školarine ili pisana izjava pristupnika o osobnom plaćanju,
  4. Domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane (preslika),
  5. Osobna iskaznica ili putovnica (preslika),
  6. Potvrda o promjeni imena/prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima,
  7. Rješenje o akademskom priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za osobe koje su kvalifikaciju stekle izvan Republike Hrvatske (sve potrebno za pokretanje ovoga postupka na Sveučilištu u Splitu, nalazi se na linku https://www.unist.hr/studiji-i-nastava/dokumenti?EntryId=399#file-list ,
Napomena: Rješenje o akademskom priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije dostavlja se s ostalom dokumentacijom.
  1. Ispunjen prijavni obrazac (prilog),
  2. Životopis (na europass obrascu),
  3. Potvrda o dužini staža provedenog na specijalizaciji izdana od strane matične ustanove.
 
Prijave slati preporučenom poštom na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska 2, 21000 Split, Službi za znanost, poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu, uz naznaku specijalističkog studija.

Rok za podnošenje prijava: do 15.02.2022.

Visina školarine:  12.000,00 kuna
 Sukladno odluci Senata Sveučilišta u Splitu, kandidati koji ostvare pravo upisa plaćaju trošak upisnine iznosi 400,00 kn, a uključuje indeks, upisnu dokumentaciju i obvezno godišnje osiguranje od nezgode.

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i one koje nisu u skladu s uputama neće se razmatrati.
 
Prijavni obrazac (.doc) Ispiši stranicu