Ured za međunarodnu suradnju

Ured obavlja administrativne poslove odlazne mobilnosti studenata i osoblja te pruža podršku inozemnim studentima prilikom njihova dolaska i boravka na Fakultetu. Informira članove akademske zajednice o mogućnostima sudjelovanja u programima mobilnosti te potiče međunarodnu suradnju kroz bilateralne sporazume o suradnji kao i međunistitucijske Erasmus+ sporazume.

 

Kontakt osoba:
Andrea Buzov
Tel: +385 21 557 923
e-mail: andrea.buzov@mefst.hr

Ispiši stranicu