EU PROJEKTI

- Projekt "Intenacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu"
- Projekt "Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina"
- Projekt "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu
- Projekt "MEDICINSKA + "
- Projekt "Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije"


  

Projekti su/financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

- RAZVOJ INOVATIVNE TEHNOLOGIJE DIREKTNOG 3D PRINTANJA MOBILNIH ORTODONTSKIH NAPRAVA
ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU - Istraživanje u glikoznanosti
- Projekt "Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu" KK.01.1.1.02.0026

  

- Projekt "SI4CARE" - Interreg ADRION
- Projekt "Mobile Access Dental Clinic" - MADE - Interreg IPA-CBC
​- Projekt "Sleep medicine" - Interreg IPA-CBC
 

                                         

                      Projekti financirani iz programa Obzor2020.
 

                     


SLEEP
REVOLUTION

 
   
 

                                                    


Projekt PROMISE - "Personalized Medicine Inquiry-Based Education" 
Projekt ITSHEC -  "Integration of Transversal skills into health and social care, higher education and the curriculum"
Projekt IQPharm - Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina 
Projekt DesignCARE - "Communication skills for students of vocational schools for medical professions: Design thinking for participatory medicine"Administrativnu podršku za prijavu i provedbu projekata Mefst-a pruža Ured za znanost
/POIROT/ Ispiši stranicu