Hranom do zdravlja - drugi poziv

Hranom do zdravlja - drugi poziv

prijave do 16.07.2018.
11. međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA 
održat će se u Splitu 18. i 19. listopada 2018. godine.
 
  • Nutricionizam,
  • Dijetetika i dijetoterapija,
  • Zdravstvena sigurnost hrane,
  • Analiza hrane i
  • Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane.

PRIJAVA RADOVA
Sažeci (do 200 riječi), na hrvatskom ili engleskom jeziku, trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka i poslani putem obrasca za slanje sažetaka koji se nalaze na web stranici Skupa. Ukoliko je sažetak na hrvatskom jeziku, potrebno je naslov i ključne riječi prevesti i na engleski jezik. Sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka Hranom do zdravlja. Osim toga, postoji mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u Zborniku radova Hranom do zdravlja, ili u znanstveno-stručnim časopisima Croatian Journal of Food Science and Technology ili Hrana u zdravlju i bolesti.

MJESTO ODRŽAVANJA
Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Ulica Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, Hrvatska.

PRIJAVA SUDIONIKA
Sudionici se trebaju prijaviti putem online obrasca na web stranici Skupa.

WEB STRANICA SKUPA: http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/

Poziv Ispiši stranicu