Nastava


PREDMETI STUDIJA:

I. godina

Raspored za ak. god. 2023./2024. (pdf)
Izborni predmeti ak. god. 2023./2024. (pdf)

Planiranje i pisanje znanstvenog rada (pdf)
Statistička analiza biomedicinskih podataka (pdf)
Humani embrio: razvoj, anomalije i tumori (pdf)
Regulacija rasta i diobe stanice u fiziološkim i patološkim uvjetima (pdf)
Stanično signaliziranje (pdf)
Nove spoznaje o biologiji novotvorina (pdf)
Mehanizmi nastanka i progresije tumora mokraćnog mjehura (pdf)
Uloga funkcionalne genomike u onkologiji (pdf)
Genska ekspresija u bolestima bubrega (pdf)
Citogenetika tumora (pdf)
Epigenetika karcinoma (pdf)
Imunohistokemijske metode u istrazivanju novotvorina (pdf)
Regulacija metabolizma u normalnim i zloćudno preobraženim stanicama (pdf)
Metode molekulske dijagnostike novotvorina (pdf)
Obrada i analiza mikrofotografija za znanstveni rad (pdf)

II. godina

Popis predmeta (pdf)

Razvoj, anomalije i tumori glave i vrata u čovjeka (pdf)
Virusna onkogeneza (pdf)
Novi modaliteti liječenja u oknkologiji (pdf)
Biomarkeri u kliničkoj medicini (pdf)
Suvremena dijagnostika i liječenje tumora dojke (pdf)
Upalne bolesti crijeva (pdf)
Psihoonkologija - prepreke i mogućnosti (pdf)
Uvod u stvaranje i procjenu dokaza u medicini (pdf) Ispiši stranicu