Natječaj

Natječaj "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja"

Europski socijalni fond (ESF) 
Rok za prijavu projekta je 04.06.2018. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ 
Europski socijalni fond (ESF)  
Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.
HKO - Hrvatski kavlifikacijski okvir

Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Prijavitelj: Visoka učilišta

Opći cilj: Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a

Specifični cilj: Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Ciljne skupine: Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima, visokoobrazovne ustanove

Rok za prijavu projekta je do 04.06.2018.

Informativne radionice održat će se u Splitu 6.4.2018., Osijeku 12.4.2018., Rijeci 19.4.2018. i Zagrebu 27.4.2018., a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva. 
Rok za prijavu na radionicu je do 30. ožujka 2018.

Za više detalja o ovom Pozivu kao i cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Strukturnifondovi

Izvor: ESIF 

Ispiši stranicu