Program

Program
Ovdje je modularni sustav nastave temeljen na ECTS bodovima i program će biti u potpunosti otvoren za horizontalnu i vertikalnu mobilnost u Hrvatskoj i Europi.

Ljetna škola komunikacijskih vještina u farmaciji - Osnovna razina (SSCSP-BL)
Popis nastave:
• Osnovni jezik u obrazovanju
• Opće komunikacijske vještine
• Specifične komunikacijske vještine u farmaciji

Ljetna škola komunikacijskih vještina u farmaciji - Napredna razina (SSCSP-AL)
• Komunikacijske vještine u farmaciji – napredna razina
 
Usvojena znanja - Osnovna razina
- prepoznati različite razine studijskih programa i identificirati različite dimenzije kognitivnog procesa;
- protumačiti različite razine znanja; protumačiti različite razine vještina;
- provoditi rezultata učenja u određenom tečaju i usporediti različite metode ocjenjivanja prema ishodima učenja;
- razjasniti razlike između kompetencija i znanja / vještina;
- razjasniti samosvijest, samorefleksiju, brigu o sebi i vlastito komunikacijsko ponašanje;
- razumjeti modele odnosa između profesionalnih i zdravstvenih radnika u zdravstvu;
- na odgovarajući način riješiti vlastite i druge pogreške;
- ilustrirati scenarije međuprofesionalne i profesionalne komunikacije;
- provesti tehnike savjetovanja za postizanje boljih rezultata intervencije;
- primijeniti komunikacijske tehnika kao dio ljekarničke skrbi usmjerene prema pacijentu
- prikazati najčešće komunikacijske pristupe prilikom razgovora s pacijentom u ljekarni;
- pojasniti komunikacijsku strategiju kako bi se pacijentu pomoglo u upravljanju terapijom i smanjenju medijacijskih pogrešaka.

Usvojena znanja - Napredna razina
- opisati i objasniti temelje komunikacije;
- analizirati elemente komunikacije kao dio ljekarničke skrbi usmjerene prema pacijentu;
- razjasniti najčešće komunikacijske pristupe prilikom razgovora s pacijentom u ljekarni;
- prikazati komunikacijske strategije kako bi se pacijentu pomoglo u upravljanju terapijom i smanjenju medijacijskih pogrešaka;
- razlikovati komunikacijske potrebe specifičnih populacija pacijenata;
- primijeniti alate za razvoj i procjenu komunikacijskih vještina za studente farmacije;
- pokazati  individualne komunikacijske pristupe i strategije u različitih simuliranih pacijenata (OSKI);
- pojasniti uočene pogreške u individualnoj komunikaciji u različitih simuliranih pacijenata (OSKI);
- opisati različite komunikacijske potrebe u specifičnoj populaciji pacijenata.
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu