Pohrana radova

 


Čuvanje, zaštita i dostupnost ocjenskih radova  

 

Ocjenski radovi autorska su djela čijim se pisanjem završava studiranje i stječu akademski nazivi i titule. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju fakultetima je propisao obvezu da trajno objave ocjenske  radove u nacionalnom digitalnom repozitoriju završnih radova i diplomskih radova. te u repozitoriju dizertacija i znanstvenih magistarskih radovaDa bi se radovi učinili dostupnima široj javnosti putem repozitorija, potrebno je da autori ocjenskih radova (diplomirani studenti, doktori znanosti) potpišu Izjavu o odobrenju za objavu doktorskog rada / Izjavu o odobrenju za objavu diplomskog rada  te da popune Obrazac za pohranu rada u nacionalni repozitorij. Popunjeni obrazac i Izjavu diplomanti dostavljaju Katedri za diplomski ispit, a doktorandi Uredu za znanost. Nakon obrane knjižnično osoblje trajno pohranjuje rad u nacionalni repozitorij. Rok za pohranu rada je 30 dana nakon obrane.

Autorska prava studenata propisana su Zakonom o autorstvu i srodnim pravima (2021).   

 

Ispiši stranicu