Poziv na virtualno sudjelovanje u edukacijama Woodward Center for Excellence in Health Sciences Education

Poziv na virtualno sudjelovanje u edukacijama Woodward Center for Excellence in Health Sciences Education


U okviru suradnje sa Penn State Sveučilištem nastavnicima MEFST-a omogućeno je virtualno sudjelovanje u edukacijama Woodward Center for Excellence in Health Sciences Education.

Woodward Center nudi niz programa osmišljenih za jačanje nastavničkih kompetencija u biomedicini i zdravstvu, predviđeno trajanje programa je 15 sati, nakon čega se stječe certifikat, a svi zainteresirani mogu poslati iskaz interesa na uzz@mefst.hr

Više o programu:Woodward Center 
Ispiši stranicu