Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“

Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“


Rok: 21. prosinca 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 – Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Uputom o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi podataka Šestar (Klasa: 640-04/18-01/00001, Urbroj: 533-19-18-0000) od 10. siječnja 2018. godine objavljuje

Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2018. godini.

Poziv

Rok: 21. prosinca 2018.

Pravo prijave na Javni poziv imaju javna sveučilišta i javni znanstveni instituti  upisani u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu (u daljnjem tekstu - znanstvene organizacije).

Cilj ovog Javnog poziva je omogućiti učinkovitiji rad znanstvene opreme.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose u roku od 10 dana od dana objave. Rok: 21. prosinca 2018.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine prijavni obrazac i ispis iz baze podataka „Šestar“ kao obvezujući prilog. Po potrebi, uz natječajnu dokumentaciju se može priložiti preslika dokumentacije koja dokazuje provedenu projektnu aktivnost.

Prijavni obrazac

Više detalja o načinu prijave kao i potrebnu dokumentaciju i obrazac za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama Poziva


Izvor:MZO

 

Ispiši stranicu